Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden

Eén arbeidsvoorwaardenpakket voor alle medewerkers

Een fusie of overname kan tot gevolg hebben dat er binnen één organisatie verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten voor werknemers van toepassing zijn. Dit hoeft niet per definitie nadelig te zijn, maar voor het bereiken van een nieuwe gezamenlijke cultuur is één arbeidsvoorwaardenpakket voor alle werknemers van groot belang. Met een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voorkomt u niet alleen onrust in de organisatie doordat gelijke arbeid gelijk beloond wordt, maar kunt u ook beter sturen op personele kosten en de administratieve last verkleinen.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden met beproefde instrumenten

Quintop helpt u de arbeidsvoorwaarden snel en efficiënt te harmoniseren. Met beproefde hulpmiddelen (Harmonisatie Tool) analyseren en kwantificeren wij de verschillen en schetsen u de beste weg naar een geharmoniseerd pakket. Bij het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden besteden wij tevens veel aandacht aan de communicatie en het creëren van draagvlak binnen uw organisatie. Zo beschikken wij over een instrument (Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Overzicht) waarmee we voor uw werknemers de waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket inzichtelijk kunnen maken, wat onrust binnen de organisatie kan voorkomen.

Meer informatie

Heeft u nog meer vragen over onze dienstverlening op het gebied van arbeidsvoorwaardenharmonisatie, dan kunt u met ons contact opnemen voor een vrijblijvend advies. Bel daarvoor met 030-6704605 of vul het contactformulier in.