Best practices

Insourcing is toch ook echt mensenwerk

Werk overbrengen van de ene organisatie naar de andere is soms complexer dan gedacht.  De grootste onafhankelijke third party servicer van Nederland, heeft recentelijk werk en daarmee medewerkers ge-insourced  In dit traject hebben we geholpen bij een groot aantal vraagstukken, zoals: hoe ga je om met de mensen die het werk verrichten, hoe selecteer je die, hoe […]

Quintop helpt onderwijsinstelling met professionalisering en HR transitie

Quintop heeft meegeholpen aan een succesvol professionaliseringstraject van een ambitieuze onderwijsinstelling. Continue ontwikkeling van mens en organisatie stonden daarbij hoog op de agenda, omdat de instelling opereert binnen een dynamische omgeving. In dit artikel wordt ingezoomd op de achtergrond, aanpak, succesfactoren en impact van het project. Hoe verbeter je de dienstverlening aan studenten, docenten en […]

Competentie Management Project

Bij een grote internationale organisatie heeft Quintop succesvol een project begeleid waar het competentie management model wereldwijd is vernieuwd. Competentie management niet alleen voor ontwikkeling van medewerkers Binnen deze organisatie heeft competentie management altijd een belangrijke rol gespeeld. Maar het werd op verschillende manieren gebruikt en door het ontbreken van een centrale aanpak was er […]

Reorganisatie op zijn best…

Het is niet de eerste reorganisatie die we doen. Zeker niet, maar wel een mooie. Waarom mooi? Omdat zowel medewerkers als werkgever tevreden zijn over het verloop. En dat is best lastig als het gaat over een reorganisatie, waarbij zoveel arbeidsplaatsen moeten verdwijnen (25% fte reductie). Wat is ons geheim? Met een klein slagvaardig team […]

Echte (slow) change bij semi overheid

Stel je voor dat je de vraag krijgt; ‘Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat de gewenste verandering echt beklijft?’. En dat je dan veelzeggend wordt aangekeken. Het gebeurde ons recentelijk bij een semi-overheidsorganisatie die verandering op verandering op de geijkte manier had aangepakt. Met grote veranderingsprogramma’s en veel effort. Telkens weer kwam men […]