Effectieve communicatie

Effectieve communicatie is essentieel voor managers tijdens reorganisaties. Reorganisaties zijn vaak ingrijpende processen die leiden tot veranderingen in de organisatiestructuur en de directe taken en werkzaamheden van medewerkers. Als manager is het belangrijk om op een duidelijke en transparante manier te communiceren over deze veranderingen om de betrokkenheid en motivatie van medewerkers te behouden. Waar mogelijk is het aan te raden zo specifiek mogelijk te zijn. Geef daarom antwoord op vragen zoals; ‘Wat gaat er de komende tijd gebeuren?’, ‘Wat kan ik verwachten?’, ‘Wat verandert er voor mij?’ en ‘Wat verwacht je van mij na de reorganisatie?’.

De doelgroep in beeld

Een effectieve communicatiestrategie begint met het in kaart brengen van de doelgroep. Managers moeten begrijpen wie er precies getroffen wordt en welke informatie deze groep nodig heeft. Door informatie op maat te leveren die aansluit bij de behoeften van de medewerkers, kan een manager de boodschap beter laten aansluiten bij het publiek.

Om de boodschap effectief over te brengen aan medewerkers, is het belangrijk om deze helder en begrijpelijk te formuleren. Managers moeten rekening houden met de achtergrond, het kennisniveau en ervaring van de medewerkers en complexe informatie in begrijpelijke taal uitleggen. Daarnaast is het ook belangrijk om te benadrukken wat er niet gaat veranderen, om zo onzekerheid en angst bij medewerkers weg te nemen.

Communicatie is tweerichtingsverkeer

Communicatie moet ook tweerichtingsverkeer zijn. Medewerkers moeten de ruimte krijgen om vragen te stellen en feedback te geven. Managers moeten openstaan voor deze feedback en deze meenemen in hun beslissingen. Dit vergroot het gevoel van betrokkenheid en vertrouwen van medewerkers. Maar vraagt ook ruimte in je eigen agenda, dus zorg dat je die hebt. Vaak is het management al weken bezig met voorbereidingen voor een reorganisatie, maar krijgen medewerkers onvoldoende tijd om aan het idee te wennen. Geef daarom medewerkers de ruimte die zij nodig hebben om hun feedback te geven, zorgen te uiten en hun vragen te stellen.

Monitoren en aanpassen

Uiteindelijk moeten managers de communicatie blijven monitoren en aanpassen waar nodig. Een reorganisatie is een dynamisch proces en nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot veranderde inzichten. Door de communicatie hierop aan te passen, blijft de boodschap relevant en up-to-date.

Samenvattend: Effectief communiceren tijdens een reorganisatie begint met het in kaart brengen van de doelgroep, het formuleren van een heldere boodschap, het mogelijk maken van tweerichtingsverkeer en het monitoren en aanpassen van de communicatie. Dit geeft medewerkers een gevoel van betrokkenheid en vertrouwen, waardoor de kans op succesvolle afronding van de reorganisatie wordt vergroot.

Alleen dan kunnen medewerkers met een duidelijk beeld en een goed gevoel de toekomst tegemoet gaan.

De wereldeconomie wordt de laatste tijd beïnvloed door verschillende factoren zoals de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en inflatie. Deze ontwikkelingen hebben een impact op bedrijven en hun werknemers, een reorganisatie behoort tot de mogelijkheden. Maar hoe kun je je daar als ondernemer het beste op voorbereiden? Welke fouten zijn te voorkomen? Om antwoord te geven op deze vraag, gingen we in gesprek met Esther van der Meulen, Partner en advocaat arbeidsrecht bij Lexence, en Wilco Bontenbal, Partner en business transformatiespecialist bij Quintop. Zij vertellen over hun ervaringen met reorganisaties, elk vanuit hun eigen discipline.

 

Reorganisaties zijn niet nieuw. Er zijn al jaren economische bewegingen die de keuze tot herorganiseren noodzakelijk maken. Esther en Wilco merken de veranderingen in hun deelgebieden klein zijn: ‘’Juridisch is er in de formele ontslagroute wel het een en ander veranderd. Zo was er in het verleden geen ontslagvergoeding verschuldigd als het UWV-toestemming gaf om op te mogen zeggen. Maar een preventieve ontslagtoets geldt al sinds jaar en dag. Wat me wel opvalt is dat in sommige sectoren ondanks personeelstekorten toch ook herstructureringen plaats moeten vinden. Die dynamiek is bijzonder,’’ aldus Esther.

Wilco sluit zich daarbij aan: “Grote veranderingen zijn er niet, al heeft digitale ontwikkeling ons veel gebracht in de begeleiding van reorganisaties. We kunnen nu persoonlijke begeleiding bieden, zelfs bij grote reorganisaties. Door goede informatievoorziening en meer persoonlijke opvolging zorgen we naast overzicht ook voor een betere ervaring voor iedereen, zowel tijdens als na reorganisaties. Ook begeleiding naar werk wordt hierdoor makkelijker, beter en passender.’’

Don’ts bij reorganiseren

Bij een reorganisatie is goede voorbereiding een must. Toch worden er vaak open deuren vergeten, zoals het maken van een goede businesscase en het zorgvuldig doorlopen van het medezeggenschapstraject. ‘’Ik zie best vaak dat eerst gedacht wordt om een X-aantal posities te laten vervallen en dat dit dan later toch te weinig blijkt of juist te veel. Dan moet er na de reorganisatie in no-time weer worden opgeschaald. Dat kost veel tijd, energie en geld’’, zo legt Esther uit. Daarnaast is het van belang om het medezeggenschapstraject zorgvuldig te doorlopen, vooral bij grote ondernemingen. De OR is ten slotte niet je vijand maar je partner, net als andersom. Je zult elkaar nodig hebben.

Ook wordt er volgens Wilco onderschat hoelang stappen in het voortraject duren, zoals het opnieuw maken, beschrijven en wegen van functies en het inregelen in de (HR-)systemen. Bij grote, maar ook kleinere ondernemingen is het van belang om hier voldoende tijd aan te besteden. Daar voegt hij aan toe: ‘’Vergeet niet dat ook het traject met vakbonden, als er een aangepast of nieuw sociaal plan moet komen, zo maar een tijd kan duren. Kortom, een goede tijdsplanning gebaseerd op ervaring kan helpen.’’

Als we Esther en Wilco vragen wat de meest voorkomende ‘’fout’’ is bij een reorganisatie, zien zij een overeenkomst in hun expertises. Ze zeggen dat het te laat beginnen aan een proces omdat je het als ondernemer uitstelt, vaak voor komt. Hierdoor loop je altijd achter de feiten aan, wat lastig is om bij te sturen. Wilco voegt hier nog aan toe dat een veelgemaakte fout is te denken dat de (wettelijke) regels niet helemaal voor jou gelden. Dan is het echt beter om ellende te voorkomen dan achteraf te moeten herstellen. Dat kost veel tijd, geld en draagt niet bij aan je geloofwaardigheid. Ook geeft dat risico’s ten aanzien van het werkgeversmerk.

Grip op verandering

Als organisatie is het belangrijk om grip te houden op een verandering die komen gaat. Om dit te kunnen doen, is het verstandig om kennis en expertise in huis te hebben. Esther benoemt hierin (arbeids-)juridische kennis, kennis in onderhandelingen met vakbonden of kennis van de uitvoeringsstappen.

Wilco adviseert om de reorganisatie als project in te richten, met een ervaren projectleider die voortgang, overzicht en bewaking van belangrijke (financiële) milestones in de gaten houdt. En omdat veranderingen in organisatie ontwerp zorgen voor verandering in je reorganisatie aanpak, is het ook belangrijk volgens Wilco om de data over de stappen die medewerkers moeten doen in reorganisaties bij te houden: ‘’Ook de – vaak vertrouwelijke – behandeling van alle stapjes die medewerkers moeten doen in reorganisaties moeten bijgehouden worden en worden gedocumenteerd. Daar vooraf ondersteuning voor inregelen is belangrijk.’’

De uitdagingen bij internationale reorganisaties

Een reorganisatie binnen een land uitvoeren vraagt al een enorme inspanning, maar hoe pak je dat aan wanneer het een reorganisatie betreft over landen heen? Reorganisaties over landen heen is complexer door verschillen in wetgeving, maar ook door verschillende werknemersvertegenwoordigingen, vakbonden en regelgeving daaromheen. Het is dan ook belangrijk om dit goed te plannen en de juiste stappen per land of regio inzichtelijk te krijgen. Wilco benadrukt: ‘’Onze ervaring hierbij is dat er wel mogelijkheden zijn om over landen heen te reorganiseren, maar dat ook lokale aandacht noodzakelijk is. De grootste uitdaging is misschien ook wel de culturele verschillen en de communicatie goed vorm te geven.’’

Esther vult aan: ‘’Global op hoofdlijnen, lokaal op details en daar tussenin niet ook nog eens veel op Europees niveau, want dan krijg je te veel lijnen. Tijdig de juiste lokale adviseurs inschakelen en samenwerken. Een uitdaging is dat herplaatsingsinspanningen bij global organisaties ook wereldwijd kunnen gelden. Leg dat maar eens aan een Amerikaan uit.’’

Belangrijke lessen voor succesvolle reorganisaties

Lexence en Quintop helpen bedrijven om zo succesvol mogelijk door een reorganisatie te gaan. Wilco legt uit: ‘’ Onze HR Consultants helpen vaak bij het projectmanagement van reorganisatie, maar ook bij de uitvoering van de verschillende stappen, van business case maken tot en met mobiliteitsvoorzieningen inrichten. En van functiebeschrijvingen maken tot change management. HR Consultants zorgen dat er een duidelijke lijn, aanpak en haalbare tijdslijn is, met een speciale aandacht voor de medewerkers die de reorganisatie meemaken.’’

 

Een eerlijk verhaal en een goede business case helpen enorm om het beoogd resultaat bereiken, aldus Esther. Als je moet onderhandelen met de vakbonden over een sociaal plan, is het handig om best practices te kennen.

Tot slot vroegen we hen hun belangrijkste les te delen in hun ervaring met reorganisaties. Esthers les is om altijd een transparant verhaal te hebben: “Als je geen transparant verhaal hebt, prikken UWV/OR of medewerkers hier doorheen. Als je een goed verhaal hebt, is reorganiseren niet ingewikkeld, omdat het UWV enkel een lijstje afvinkt en de ontslagvergoedingen op voorhand bekend zijn.” Wilco sluit af met: ‘’Goed plannen is naast heldere communicatie key. Een reorganisatie is overzichtelijk en goed te begeleiden, mits iedereen weet waar hij of zij aan toe is en er voldoende tijd wordt uitgetrokken om een duidelijk plan te maken.’’

Wat is je achtergrond?

Inmiddels heb ik ongeveer 10 jaar werkervaring binnen het Human Resources domein. Ik ben begonnen op de HR administratie en ben vervolgens doorgegroeid naar een HR adviseur/Business Partner rol, eerst in een Nederlandse en later in een internationale omgeving. Na dit een aantal jaar gedaan te hebben kreeg ik de kans om me verder te ontwikkelen en heb ik een groot HR transformatie traject geleid; binnen de EMEA (Europe, Middle-East & Africa) regio werden alle meer administratieve en repetitieve HR werkzaamheden uit de lokale operaties gecentraliseerd naar een regionaal HR Shared Services Center. Daar kwam van alles bij kijken: van het zoeken naar een geschikte locatie voor het kantoor in Warschau (Polen) en het werven van medewerkers voor het Service Center die verschillende talen spraken (Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Nederlands, etc.). Maar ook het voorbereiden van de transitie samen met de HR teams in alle landen: welke werkzaamheden kunnen gecentraliseerd worden, hoe richten we de processen vervolgens in, het outsourcen en standaardiseren van de salarisadministratie maar ook het voorbereiden van de change en communicatie, geven van workshops over het nieuwe HR operating model en implementeren van een nieuw HR systeem.

Wanneer sta jij in je kracht?

Door de jaren heen heb ik me breed kunnen ontwikkelen op het gebied van HR en change management, maar ook in het opereren en navigeren in een complexe (internationale) omgeving. Hier sta ik in mijn kracht: ik maak makkelijk verbinding met mensen op verschillende niveaus binnen een organisatie. Ik draag graag bij aan de operationele activiteiten om écht te begrijpen wat er speelt, en kijk daarnaast op meer tactisch/strategisch niveau overkoepelend naar de processen, het beleid en (ad hoc) situaties om te kijken waar het eventueel beter en/of makkelijker kan. In mijn werk ben ik de verbindende factor tussen de verschillende veranderdoelstellingen in een organisatie.

Waarom heb je voor Quintop gekozen?

Op een gegeven moment begon het bij mij te kriebelen dat ik graag binnen HR wilde werken, maar ook projectmatig wilde werken en verschillende soorten organisaties wilde leren kennen. Toen kwam ik tot de conclusie dat een baan als HR consultant mij wellicht zou liggen.

Binnen Quintop voel ik me een onderdeel van een kleine hechte groep van fijne collega’s en kan ik tegelijkertijd diverse opdrachten uitvoeren bij interessante organisaties. Daarnaast kan ik veel leren van de ervaren collega’s waarmee ik samenwerk, en kan ik op mijn beurt ook mijn kennis en ervaringen delen met de meer junior collega’s.

Wist je dat…

…een sociaal plan wettelijk niet verplicht is?

Iedere organisatie is voortdurend in beweging. Markten veranderen, technologieën veranderen, bedrijfsprocessen veranderen en daardoor verandert ook steeds het werk van de medewerkers. Dat hoort bij de normale bedrijfsvoering.

In sommige situaties zijn die veranderingen ingrijpend. Bijvoorbeeld omdat er minder mensen nodig zijn voor het werk, omdat functies ingrijpend veranderen of omdat de omzet in crisistijd sterk terugloopt. Vaak is dan sprake van een reorganisatie. Om de negatieve gevolgen voor medewerkers goed op te vangen, wordt dan meestal een sociaal plan gemaakt.

In ons whitepaper bespreken we de ins en outs van het sociaal plan. We leggen uit wanneer een sociaal plan nodig is, met welke juridische aspecten je rekening moet houden en wat je in een sociaal plan regelt. We gaan ook kort in op het overleg over een sociaal plan en op onze aanpak voor het maken van een sociaal plan: Hoe maak je een sociaal plan? De ins en outs van het sociaal plan

 Wil je meer weten of kunnen wij met je meedenken? Neem dan contact met ons op

Meer weten over communicatie bij reorganisatie?

Hoe vertellen we het?

In onze praktijk en veelheid aan reorganisaties waarbij we betrokken zijn geweest zien we grofweg twee manieren van communiceren. De eerste is de minst prettige voor medewerkers, namelijk het zogenaamde ‘met de doos buitenzetten’ methode. Hierbij zien we dat medewerkers snel, bijna verborgen, de organisatie moeten verlaten. Communicatie is minimaal. En om te voorkomen dat je afspraken moet maken met OR of vakbonden worden er soms individuele vaststellingsovereenkomsten afgesloten tussen medewerker en werkgever. Vaak laat een dergelijke wijze van acteren enerzijds voor de achterblijvers een zwart gat achter en anderzijds voor de verlaters een ongewenst en afgescheept gevoel.

De tweede is meer gericht op transparantie en betrekken van medewerkers (zowel de blijvers als de medewerkers die verder moet gaan kijken). In deze aanpak probeer je aandacht te hebben voor het informeren, betrekken van alle stakeholders. Dus naast medewerkers zijn ook OR en vakbonden in scope. En zo veel mogelijk vanaf het begin. Leg uit, zorg voor een helder, eerlijk proces en maak inzichtelijk wat overwegingen zijn en de uiteindelijke richting is. Medewerkers die met een positief gevoel de organisatie verlaten, hoe vervelend de uitkomst ook is, zullen eerder als een ambassadeur optreden wat de reputatie van de organisatie weer ten goede komt. Spreekt bijna voor zich dat we zien dat de tweede manier van communiceren leidt tot beter resultaat. Maar hoe doe je dat? We schetsen de belangrijkste aandachtspunten.

Directeur die de dans ontspringt

Ben Tiggelaar haalt recent in een artikel aan dat in een gesprek dat hij had met Henry Mintzberg, dat Mitzberg al tijden een hekel heeft aan de premisse dat leiderschap losstaat van (en superieur is aan) management (NRC 23 mei): „Management en leiderschap kunnen eigenlijk niet gescheiden worden. Als je een leider hebt die niet managet, dan heeft hij geen gevoel met het bedrijf. Dat soort mensen is zo druk bezig met aan de top zitten, dat ze niet weten wat er onder in de organisatie gebeurt.” Dit geldt ook voor reorganisaties. Het kan niet zo zijn dat een middenmanager (of de HR-adviseur) de boodschap brengt en de directeur de dans ontspringt.

Het is belangrijk dat het leiderschap verantwoordelijkheid neemt en aanspreekbaar of benaderbaar is voor alle medewerkers. Dat betekent het verhaal zelf vertellen en een connectie maken tussen de noodzaak van de reorganisatie en de betekenis ervan voor medewerkers.

Een connectie maken is niet hetzelfde als meehuilen. Zorg dat je weet welke emoties er leven en maak je de manier van denken van je medewerkers eigen. Emoties zijn nu vooral het eigendom van de medewerkers en veel minder die van het leiderschap.

Emoties een plek geven, zonder je eigen emoties voorop te zetten.

Premier Rutte laat het goede voorbeeld zien in de afgelopen periode. Het is van belang om de boodschap duidelijk te brengen, ruimte te geven aan de emoties van je toehoorders (laat ook vooral stiltes vallen) maar voorkom dat het gaat over je eigen sores. Niemand heeft er behoefte aan om te horen hoe moeilijk het voor jou persoonlijk is. Zorg vooral voor een passende toon, waaruit blijkt dat je de situatie begrijpt en naar waarde inschat.  Zorg ook voor aandacht, maar wees vooral helder. Herhaal je boodschap zonder overdrijven en geef blijk van vertrouwen in het proces en de gekozen manier. Blijf achter je eigen aanpak staan. 

Transparantie voorkomt ergernis

Een toekomst schetsen zonder stappenplan is ondenkbaar ten tijde van een reorganisatie. Ben je plan alleen het eindplaatje te laten zien, dan zullen medewerkers alleen maar beren op de weg gaan zien. Of erger nog, ze zullen gaan gissen naar de te nemen stapjes. Niemand zal hetzelfde idee hebben over hoe je tot je toekomstplaatje komt. Roddel en achterklap heb je dan gegarandeerd georganiseerd. Vertel dus welke stappen je wanneer gaat nemen. En laat ook weten wanneer je je mensen weer op de hoogte stelt van de stand van zaken. Houd je daar vervolgens ook aan, want anders heb je je onbetrouwbaar getoond. 

DE BELANGRIJKSTE TIPS:

 • Houd het verhaal duidelijk over lange termijn voor de mensen die nog blijven, betrek hen erbij. Maak ze geen buitenstaander.
 • Laat stiltes vallen om de boodschap te laten bezinken. Vermijd discussies en houd het doel voor ogen: de boodschap overbrengen. ’Troost niet, wek geen verwachtingen en houd het gesprek kort.’
 • Het non-verbale is even belangrijk als het verbale; breng je woorden serieus.
 • Let ook op of je boodschap is overgekomen en zet het voor de zekerheid altijd op schrift, want meestal komt een nare boodschap slecht over. Ook al vertel je het verhaal keurig netjes, mensen hebben de neiging vervelende mededelingen te ontkennen, te bagatelliseren en ze optimistisch op te vatten.
 • Vertel je verhaal vanuit de beleving van je publiek: hoe voelen zij zich, waar zijn ze naar op zoek? Denk aan de blijvers en de vertrekkers.
 • Wees helder over wat je nu weet hoe je daar samen denkt te komen. Wees eerlijk over wat je nog niet weet.
 • Maak duidelijk wanneer er weer nieuwe informatie verteld wordt en houd je daaraan. Wees consistent.
 • Zorg ervoor dat na de plenaire mededeling ruimte is om in teams of afdelingen met elkaar betekenis te geven aan de boodschap. Bereid je managers of leidinggevenden kort van te voren voor om dit goed te doen.

  Continuïteit

  Voor wat betreft de inhoud van je verhaal staat continuïteit centraal. Je wilt aangeven dat reorganisatie noodzakelijk is voor de continuïteit van de organisatie. Maar je wilt ook dat medewerkers continuïteit ervaren in hun werk. Zaken lopen door tijdens de verbouwing. Klanten moeten nog steeds goed bediend worden. Om dat te waarborgen is het noodzakelijk om de verbinding te maken tussen het toekomstmodel en hoe dit de enige manier is dat bijdraagt aan de continuïteit van de organisatie bij te dragen. Maak duidelijk dat het echt nodig is. Ook vakbonden zullen hierin geïnteresseerd zijn.

  (Na)zorg

  Zorg voor je medewerkers. Eigenlijk zoals altijd, maar nu met nog meer aandacht en pro-activiteit. En goed voorbeeld is het organiseren van zogenaamde breakoutsessies na plenaire bijeenkomsten. Zorg dat medewerkers goed opgevangen worden, hun emoties in kleinere groepjes kunnen uiten. Geef daar ruimte voor het stellen van vragen. Zorg er tegelijkertijd voor dat leidinggevenden goed zijn toegerust voor deze rol.

  Van werk naar werk inspanning!

  Wellicht lastiger te realiseren en niet direct in het belang van de onderneming, maar probeer je medewerkers te helpen naar nieuw werk. Diverse regelingen en wetgeving laat zien dat men verwacht van werkgevers dat zij meehelpen en ondersteunen bij de transitie van werk naar werk. Het ontwikkelen en inrichten van een eigen mobiliteitscentrum kan ondersteunen, maar ook zijn er financieel ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid.

  Lees ook hier het interview met Wilco op KvK.nl over hoe je een reorganisatie moet aanpakken.

  Meer over reorganisatie & advies

  ‘Succesvol’ reorganiseren?

  ‘Succesvol’ is een relatief begrip wanneer het gaat om reorganiseren. Een reorganisatie raakt, anders dan bij andere verandertrajecten zoals de implementatie van een nieuw systeem, ook de persoonlijke situatie van medewerkers. Een nieuwe of aangepaste functie, verandering of verlies van inkomen of in het ergste geval het verliezen van een baan. Hoe kan dat nou succesvol zijn? Wij beschouwen een reorganisatie succesvol, wanneer zowel medewerker als organisatie tevreden zijn met het eindresultaat.

  De 3 belangrijkste succesfactoren

  1. Huis op orde: Als eerste moet het huis op orde zijn. Dit betekent dat er inzicht in de huidige organisatiestructuur, personeelsgegevens, cao en speciale regelingen moet zijn. Daarna pas kan gestart worden met het daadwerkelijk uitvoeren van de reorganisatie. Vanzelfsprekend zal je denken… Ervaring leert echter dat deze gegevens vaak niet eens up-to-date, volledig of – laat staan – beschikbaar zijn. De tijd nemen om het huis op orde te krijgen draagt bij aan een vlotte en zorgvuldige reorganisatie.
  2. Duidelijkheid: natuurlijk zijn onrust, onzekerheid of zelfs verstoord vertrouwen niet gewenst met reorganiseren. Het tijdig betrekken en begeleiden van medewerkers en andere stakeholders zoals de OR, vakbonden en het UWV, kan grote invloed hebben op de algehele betrokkenheid. Een reorganisatie kan alleen slagen als de aanleiding van de verandering duidelijk is en overkomt. Een heldere veranderboodschap, via de juiste communicatiekanalen, met begrip voor emoties en een heldere planning vormen daarbij het fundament.
  3. Zekerheid: alle betrokkenen bij reorganisaties hebben behoefte om te weten waar ze aan toe zijn in de beoogde situatie. Het liefst zo snel mogelijk. Zekerheid kan bijvoorbeeld gaan over een persoonlijke, financiële situatie, maar ook over (het verlies van) werk of ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Zekerheid begint in deze context bij het volgen van bestaande wet- en regelgeving. Daarnaast kan de organisatie afspraken maken met de OR en vakbonden over het proces en voorzieningen die medewerkers worden geboden. Het vastleggen in een transparant sociaal plan, wat overigens niet verplicht is, kan het verschil maken. Het biedt alle betrokkenen namelijk eenduidigheid en daarmee zekerheid over het proces en de consequenties van de reorganisatie.

  Reorganisaties met de ‘Reorganiser’

  Invulling geven aan genoemde succesfactoren vraagt om expertise vanuit verschillende disciplines, zoals communicatie, coaching, organisatieadvies en juridische ondersteuning. Ook kunnen bij de uitvoering van een reorganisatie beproefde concepten, processen en templates helpen bij het behalen van het gewenste resultaat. Quintop heeft haar kennis en ervaring op het gebied van reorganiseren samengebracht in een eigen tool; “De Reorganiser”. De Reorganiser biedt een zorgvuldige aanpak en expertise waarmee het reorganisatieproces efficiënt en zorgvuldig kan worden doorlopen, de medewerker op een correcte manier behandeld wordt en aan de wettelijke eisen voldaan wordt.

  Succesvol reorganiseren, het kan dus wel!

  Ondanks de vele onzekerheden en weerstand die een reorganisatie teweegbrengt, kan een reorganisatie wel succesvol worden afgerond. Door te zorgen voor een huis op orde, duidelijke en tijdige communicatie en het in acht nemen van de geldende wet- en regelgeving, kan voor alle partijen een gewenst, en dus succesvol resultaat worden behaald. De Quintop ‘Reorganiser’ biedt daarbij de nodige houvast.

  Meer over Wilco