Agile werken

Bij Quintop geloven we in de kracht van agile werken. Voor ons is agile een mindset, geen opzichzelfstaande methodiek. We helpen organisaties dan ook agile te zijn in plaats van agile te doen, wat de kans op duurzaam succes stimuleert. We helpen vooral niet-IT-onderdelen van organisaties om daar waar mogelijk de kracht van agile werken in te voeren. Met succes hebben we inmiddels agile transformaties uitgevoerd bij NIBC, Nationale Hypotheek Garantie en Nationale Nederlanden. We helpen Schiphol met diverse teams en hebben een evaluatie gedaan van de agile transformatie bij ING. Wat maakt onze aanpak tot een succes? Vooral het maatwerk en de aandacht voor de daadwerkelijke gedragsverandering.

Continu proces

Agile werken vraagt om een nieuwe manier van denken die door alle lagen van de organisatie wordt omarmd en toegepast. Agile worden als organisatie of afdeling is een proces van continue aandacht en (bij)sturing. Of het nu gaat om organisaties die in zijn geheel agile willen gaan werken, of juist specifieke afdelingen of teams: Quintop helpt in dit proces. Met agile coaches of een agile transformatieteam.

Agile transformatie

Kenmerkend hieraan is dat we altijd vanuit nauwe samenwerking met de klant opereren en daarmee zorgen voor een breedgedragen toepassing die aansluit op de specifieke klantwens en -context. We practise what we preach en doorleven de agile kernprincipes met passie. Deze aanpak heeft bewezen de time to market te kunnen verkorten en eigenaarschap te vergroten bij medewerkers. Vrijwel altijd resulteert dit in meer dynamiek en fun voor alle betrokkenen in de verandering.

Agile is not a technique. Agile is an attitude.

Quintop Agile Transformatie Model

In de agile verandertrajecten die Quintop tot nog toe heeft vormgegeven, heeft ons Quintop Agile Transformatie Model altijd een belangrijke houvast geboden.

Het model beschrijft een aantal stappen die als ze eenmaal doorlopen zijn een goede basis geven voor een agile werkomgeving. Van directie tot werkvloer.

  • In zeven stappen naar een wendbare en waardetoevoegende organisatie.
  • Op drie niveaus change realiseren voor garantie op succes.
  • Met één feedbackloop de totale transformatie continu bijsturen voor optimale wendbaarheid.

Agile training

Speciaal voor onze agile klanten bieden we ook diverse agile trainingen aan:

  • Certified Scrum Master
  • Product Owner
  • Agile leadership
  • Agile transformation for management
  • Agile coach