Digital HR proces optimalisatie

Bij het benutten van nieuwe HR technologieën zal het vaak zo zijn dat HR processen (verder) aangescherpt kunnen worden. Quintop begeleidt organisaties bij het vernieuwen en optimaliseren van de HR processen in lijn met de gekozen digital HR strategie.

Meerwaarde

Een organisatie wil graag een optimale ondersteuning bij het werven, managen, ontwikkelen en belonen van medewerkers. De ondersteuning moet wel aansluiten bij de actuele behoefte van de organisatie, zodat HR ook daadwerkelijk een essentiële bijdrage levert aan het realiseren van de organisatiestrategie.

Activiteiten

Digital HR proces optimalisatie bestaat onder andere uit de volgende activiteiten:

  • De huidige HR processen in kaart brengen.
  • Het analyseren van de wensen, eisen en behoeften met betrekking tot HR processen.
  • Samen met de klant nieuwe HR processen ontwikkelen en optimaliseren.
  • Het begeleiden van de aansluiting van HR processen op de HR technologie.
Digitale HR implementatie en transformatie