Digital HR strategie & transformatie

De HR strategie dient naadloos op de organisatiestrategie aan te sluiten om de doelstelling van het bedrijf te kunnen realiseren. In het verlengde daarvan dient de digital HR strategie, als integraal onderdeel van de HR strategie, richting te geven aan het ondersteunen van de complexe HR processen, zodat heldere keuzes voor de toekomst gemaakt kunnen worden. Het vormgeven van de digital HR strategie is een belangrijk proces en om de gestelde doelen te realiseren is het belangrijk deze strategie te vertalen in een transformatie aanpak.

Aanpak

Quintop ondersteunt organisaties bij het ontdekken van de digital HR strategie en helpt bij het opstellen en/of vernieuwen van een HR transformatie aanpak. We besteden hierbij veel aandacht aan de betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden en de besluitvormingsmomenten.

Activiteiten

Digital HR strategie bestaat onder andere uit de volgende activiteiten:

  • Informatie verzamelen over de organisatie, de (HR) strategie en de HR uitdagingen.
  • Samen met de klant de digitale HR strategie ontwikkelen die past bij de organisatie en deze vertalen in de transformatie aanpak.
  • Het houden van Digital HR Strategie en transformatie workshop(s) en interviews waarin wensen, behoeften en eisen met betrekking tot Digital HR in kaart worden gebracht.
Digital HR technologie selectie