Digital HR implementatie en transformatie

Met een goede voorbereiding, die begint bij de Digital HR Strategie en een goed uitgevoerd HR technologie selectieproces, wordt een belangrijke basis gelegd voor een succesvolle digital HR transformatie. Meestal worden vanuit de leverancier van de gekozen technologie projectresources geleverd ten behoeve van de implementatie. Dit is vaak niet toereikend en/of het zijn met name resources die het systeem technisch implementeren. Ook aan de klantkant zullen er projectresources moeten zijn die de implementatie van het systeem vorm kunnen geven en de digitale HR transformatie kunnen begeleiden.

Ondersteuning

Quintop is sterk in het vormgeven en het begeleiden van implementaties en digitale HR transformaties. Hierbij kan gedacht worden aan project en change management rollen, transitie- en transformatie rollen maar ook aan inhoudelijke of HR proces ondersteuning. We hebben ervaring en expertise op dit gebied en we zijn volledig leverancier onafhankelijk. Deze combinatie zorgt ervoor dat we weten waar de uitdagingen zitten en dat we kritisch kunnen zijn waar nodig.

Activiteiten

Digital HR implementatie en transformatie bestaat onder andere uit de volgende activiteiten:

  • Samen met de klant en leverancier ontwikkelen van een implementatie- en/of transformatie plan.
  • Opstellen van een change- en communicatieplan.
  • Opstellen van een trainingsplan zodat medewerkers en gebruikers leren werken met de nieuwe technologie.
  • Begeleiding van bovenstaande plannen en de gehele implementatie – hierbij leveren we HR inhoudelijke rollen, project- en change management rollen en transformatie en transitie management rollen.
Digitale HR strategie & transformatie