Digital HR transformation

Voor HR ligt er een uitdaging op de loer. Digitale oplossingen zie je overal terug, ook in onze werkomgeving. Medewerkers, maar ook managers verwachten digitale ondersteuning als het gaat over HR zaken. Hoe groot het succes ervan is hangt af van de kwaliteit, flexibiliteit en bruikbaarheid ervan. Bestuurders benoemen digitalisering van HR als de belangrijkste focus voor HR in de komende jaren. Voor HR is het van belang om hiervoor snel en goed passende oplossingen te bieden.

Passende technologie

Ondanks dat er veel verschillende HR systemen beschikbaar zijn, is het voor ons een overzichtelijk werkveld. Wij hebben zicht op de (on)mogelijkheden van alle oplossingen en helpen klanten de juiste keuzes te maken. Overigens valt de keuze steeds vaker op een HR systeem in de cloud en op diverse toepassingen die gebruik maken van mobiele technologie. Dit biedt veel mogelijkheden en met een keuze voor het juiste en passende HR systeem kan de verbinding tussen medewerker en organisatie worden versterkt en een positieve bijdrage worden geleverd aan een optimale employee experience. 

Gelukkig is er tech­nologie beschik­baar die HR kan onder­steunen.

Gezamenlijk digitale strategie bepalen

We ontwikkelen samen met jou de digitale HR strategie, optimaliseren HR processen, begeleiden de HR technologie selectie & implementatie en zorgen voor project & change management. Onze kracht ligt hierbij in het denken vanuit de behoefte van de organisatie. Van strategievorming tot en met implementatie van oplossingen kruipen wij in de huid van de klant en zijn daarbij systeem- en leverancier-onafhankelijk. Het gaat er bij Quintop niet om dat nieuwe HR systemen worden aangeschaft, maar dat de gewenste HR organisatie wordt gecreëerd die optimaal wordt ondersteund door passende technologie waarbij het volledige potentieel van deze technologie wordt benut.

Onze diensten

 • Digital HR strategie en transformatie
  Naast strategie bepalen met elkaar helpen we o.a. met opstellen van de transformatie aanpak en het houden van digital HR workshops. 
 • Digital HR technologie selectie
  Als onafhankelijke partij helpen we met matchen, selectie (RfI, RfP) voor passende systemen of digitale oplossingen. Dit door o.a. inventarisatie workshops, wensen en eisen scans, business case op te stellen en begeleiding te leveren bij aanbesteding en onderhandeling danwel afsluiten van SLA’s.
 • Digital HR proces optimalisatie
  We begeleiden bij het vernieuwen en optimaliseren van HR Processen door o.a. Gap Analyse, samen nieuwe processen te ontwikkelen, begeleiding bij aansluiting van nieuwe processen op de HR Technologie.
 • Digital HR implementatie en transformatie
  We zijn experts in het begeleiden van (vaak internationale) implementaties van digitale transformaties. Belangrijke stappen; ontwikkelen implementatie plan, opstellen van change plan, trainingen ontwikkelen en geven en begeleiding van de uiteindelijke implementatie.