Digital HR transformation

Wist je dat 54% van IT gerelateerde projecten falen door niet-IT gerelateerde factoren*? Digital HR transformation projecten zijn hierin niet anders, deze projecten gaan namelijk over meer dan alleen het vervangen van technologie. Om een succesvolle digitale HR-transformatie te bewerkstelligen moet, naast de juiste techniek, worden gekeken naar de andere factoren die ten grondslag liggen aan een succesvolle transformatie.

Factoren voor succes

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan een succesvolle digitale HR transformatie. Zo is het belangrijk om voorafgaand aan het project een duidelijke business case te definiëren met buy-in van key stakeholders (zoals HR, Senior Management en IT). Ook een zorgvuldige selectie van IT oplossingen die aansluiten op de doelstellingen voor HR, en de juiste contract onderhandelingen hierover kunnen bepalend zijn voor succes. Een realistisch project plan met een daarop afgestemd change plan en de juiste governance structuur voor de project organisatie zijn ook belangrijke succesfactoren. Ten slotte draagt een juiste proces optimalisatie en ontwerp bij aan een succesvolle digitale HR transformatie.

Voor een succesvolle HR-transformatie kijken wij naar alle factoren voor succes

Gezamenlijk succes bereiken

Wij begeleiden klanten tijdens de gehele end-to-end digitale HR transformatie en de daaruit voortkomende business case, optimaliseren HR processen, begeleiden de HR technologie selectie & implementatie en zorgen voor project & change management tijdens de transformatie. Onze kracht ligt hierbij in het denken vanuit de behoefte van de organisatie. Van strategievorming tot en met implementatie van oplossingen kruipen wij in de huid van de klant en zijn daarbij systeem- en leverancier-onafhankelijk. Het gaat er bij Quintop om dat gewenste HR organisatie wordt gecreëerd die optimaal wordt ondersteund door passende technologie waarbij het volledige potentieel van deze technologie wordt benut en de digitale HR transformatie succesvol is.

Onze diensten

 • Digital HR strategie en business case bepalen
  Naast strategie helpen we de klant met het bepalen van de gewenste doelstellingen, de business case en een passende transformatie aanpak.  
 • Digital HR technologie selectie
  Als onafhankelijke partij helpen we met het selecteren van de juiste HR systemen (zoals bijvoorbeeld Workday, Oracle, CruncHR en SAP). Met o.a. workshops brengen we de wensen en eisen in kaart en we begeleiden aanbestedingen (Request for Information – RFI, Request for Proposal – RFP), de onderhandelingen en het afsluiten van Service Level Agreements (SLAs).
 • Digital HR proces optimalisatie
  We begeleiden bij het vernieuwen en optimaliseren van HR Processen door o.a. Gap analyses te doen op bestaande processen, samen nieuwe processen te ontwikkelen en begeleiding bij aansluiting van nieuwe processen op de HR Technologie.
 • Digital HR implementatie en transformatie
  We zijn experts in het begeleiden van (vaak internationale) implementaties van digitale transformaties. Belangrijke stappen zijn het ontwikkelen van het project en change plan, ontwikkeling van trainingen en het begeleiden van de uiteindelijke implementatie.
 • HR Service Delivery Model herinrichten
  Een digitale HR-transformatie gaat vaak gepaard met het herinrichten van de HR organisatie en daarmee het service delivery model. Op basis van onze ervaring en met een goede analyse helpen wij klanten met het maken van de juiste keuze – gaan we HR-activiteiten outsourcen, blijven we het zelf doen of gaan we HR activiteiten terughalen, insourcen?

Onze Quintoppers

Onze consultants hebben hebben veel ervaring met digitale HR transformaties en zijn pragmatisch, resultaatgericht en proactief. Onze Quintoppers kunnen u ondersteunen bij de verschillende factoren van een successvolle Digital HR Transformatie.

Hier vind je een selectie van onze Quintoppers.

 

*Bron: Forbes, 2016 en CIO, 2016