Digital HR transformation

Wist je dat 54% van de IT-gerelateerde projecten faalt door niet-IT-gerelateerde factoren*? Digitale HR-transformatieprojecten zijn hierin niet anders. Deze projecten gaan namelijk over meer dan alleen het vervangen van technologie. Om een succesvolle digitale HR-transformatie te bewerkstelligen moet, naast de juiste techniek, worden gekeken naar de andere factoren die ten grondslag liggen aan een succesvolle transformatie.

Factoren voor succes

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan een succesvolle digitale HR-transformatie. Zo is het belangrijk om voorafgaand aan het project een duidelijke business case te definiëren met buy-in van key stakeholders (zoals HR, seniormanagement en IT). Ook een zorgvuldige selectie van IT-oplossingen die aansluiten op de doelstellingen voor HR, en de juiste contractonderhandelingen hierover kunnen bepalend zijn voor succes. Een realistisch projectplan met een daarop afgestemd changeplan en de juiste governancestructuur voor de projectorganisatie zijn ook belangrijke succesfactoren. Ten slotte draagt een juiste procesoptimalisatie en een passend ontwerp bij aan een succesvolle digitale HR-transformatie.

Voor een succesvolle HR-transformatie kijken wij naar alle factoren voor succes

Gezamenlijk succes bereiken

Wij begeleiden klanten tijdens de gehele end-to-end digitale HR-transformatie en de daaruit voortkomende business case, de optimalisatie van de HR-processen, de selectie en implementatie van de HR-technologie en het project- en changemanagement tijdens de transformatie. Onze kracht ligt hierbij in het denken vanuit de behoefte van de organisatie. Van strategievorming tot en met de implementatie van oplossingen kruipen wij in de huid van de klant. Hierbij zijn wij systeem- en leverancier-onafhankelijk. Het gaat er bij Quintop om dat de gewenste HR-organisatie wordt gecreëerd die optimaal wordt ondersteund door passende technologie waarbij het volledige potentieel van deze technologie wordt benut en de digitale HR-transformatie succesvol is.

Onze diensten

 • Digital HR-strategie en business case bepalen
  Naast strategie helpen we de klant met het bepalen van de gewenste doelstellingen, de business case en een passende transformatieaanpak.  
 • Digital HR-technologieselectie
  Als onafhankelijke partij helpen we met het selecteren van de juiste HR-systemen (zoals bijvoorbeeld Workday, Oracle, CruncHR en SAP). Met o.a. workshops brengen we de wensen en eisen in kaart en we begeleiden aanbestedingen (Request for Information – RFI, Request for Proposal – RFP), de onderhandelingen en het afsluiten van Service Level Agreements (SLAs).
 • Digital HR-procesoptimalisatie
  We begeleiden bij het vernieuwen en optimaliseren van HR-processen door o.a. gap analyses te doen op bestaande processen, het ontwikkelen van nieuwe processen en het laten aansluiten van nieuwe processen op de HR-technologie.
 • Digital HR-implementatie en -transformatie
  We zijn experts in het begeleiden van (vaak internationale) implementaties van digitale transformaties. Belangrijke stappen zijn het ontwikkelen van het project- en changeplan, het ontwikkelen van trainingen en het begeleiden van de uiteindelijke implementatie.
 • HR Service Delivery Model herinrichten
  Een digitale HR-transformatie gaat vaak gepaard met het herinrichten van de HR-organisatie en daarmee het service delivery model. Op basis van onze ervaring en met een goede analyse helpen wij klanten met het maken van de juiste keuze – gaan we HR-activiteiten outsourcen, blijven we het zelf doen of gaan we HR-activiteiten terughalen, insourcen?

Onze Quintoppers

Onze consultants hebben hebben veel ervaring met digitale HR-transformaties en zijn pragmatisch, resultaatgericht en proactief. Onze Quintoppers kunnen u ondersteunen bij de verschillende factoren van een successvolle digital HR-transformatie.

Hier vind je een selectie van onze Quintoppers.

 

*Bron: Forbes, 2016 en CIO, 2016