Global Business Services

Nadat Shared Service Centers en Business Process Outsourcing onderdeel zijn geworden van het target operating model, is Global Business Services voor de meeste grote of middelgrote organisaties de volgende stap.

Binnen Quintop hebben we ruime ervaring in het implementeren van Global Business Services bij diverse organisaties. Wij begeleiden de voorbereidingen of voeren de services transformatie uit. Wij gaan daarbij voor veranderingen die écht zoden aan de dijk zetten en 'business value' leveren.

Wat is GBS?

GBS staat voor Global Business Services. Het is kort samengevat de evolutie van SSC (Shared Services Centers) en BPO (Business Process Outsourcing). Deze hebben beide doorgaans als doel om binnen een organisatie een efficiëntie-slag te maken en kosten te besparen. Bij GBS is het, naast deze doelstellingen, van belang om de processen verder te integreren en volledig klantgericht in te richten. GBS levert door een organisatiebrede strategie voor optimalisering, automatisering and digitalisering de grootste toegevoegde waarde voor de business.

GBS biedt shared services voor verschillende functies (bijvoorbeeld Finance, HR en Procurement) én over meerdere entiteiten, landen of regio’s. GBS combineert daarbij meerdere aspecten van sourcing. Er wordt een combinatie gemaakt van interne service centers en outsourcing en tegelijkertijd een optimale mix van onshore/nearshore/offshore activiteiten. GBS opereert dus vaak op grote schaal. Deze schaalgrootte zorgt voor kruisbestuiving tussen de verschillende organisatieonderdelen op het vlak van organisatie, optimalisatie, kennis en resources. Door bijvoorbeeld Finance of HR processen regionaal te organiseren wordt standaardisatie en integratie van de processen gemakkelijker. Door marketingactiviteiten voor verschillende landen te combineren, wordt er onderling van elkaar geleerd en zo extra toegevoegde waarde geleverd.

De toegevoegde waarde van GBS kenmerkt zich daarnaast door de volgende aspecten:

 • Geïntegreerde governance en strategie

Organisatiedoelstellingen worden vertaald in een overkoepelende GBS strategie. De professionele GBS governance organisatie versterkt de interne competenties ten opzichte van de situatie waarin iedere business owner analyses maakt of de eigen selectie en onderhandeling doet. Ook methodieken voor transities, verandermanagement en communicatie worden over de gehele organisatie geprofessionaliseerd en gestandaardiseerd.

 • Optimaliseren met impact op de business

De kern van GBS is dat er wordt gewerkt naar échte end-to-end processen en services. Op  basis van de bredere organisatie strategie is GBS in staat betere lange termijn investeringsbeslissingen te nemen. Dit betekent dat keuzes voor technologie of automatisering een hogere ‘return on investment’ kunnen verwachten en gedragen worden in de gehele organisatie.

 • Toegang tot digitale data

GBS versnelt en toegang tot digitale data en levert organisatiebreed data management en analyses.

 • Agile operatie

Geïntegreerde GBS centers voeren een agile operatie en kunnen bij onverwachte veranderingen sneller en beter schakelen. Met de ontwikkeling van online samenwerkingstools gaan virtuele teams een steeds grotere rol spelen. In de perfecte mix van onshore/nearshore/offshore services betekent dit een uitbreiding van capabilities en continuïteit.

Onze aanpak

Quintop helpt organisaties met de realisatie van een GBS omgeving, eventueel in combinatie met een BPO oplossing. Onze aanpak kenmerkt zich door onze kennis van de drie pijlers van GBS: ‘Mens – Proces – Systeem’. Dit vertaalt zich in:

 • Specifieke aandacht voor alle mens-gerelateerde zaken zoals de reorganisatie en de verandering.
 • De gestructureerde aanpak voor het opbouwen van het Service Delivery model. Van algemene naar meer gedetailleerde proces analyse, van scopebepaling naar services transitie.
 • Inzet van onze ervaring met digitale transformatie zodat de systemen de processen en het Service Delivery model optimaal ondersteunen.

Onze Quintop Services Transformatie aanpak, zoals hier weergegeven, is een voorbeeld van de implementatietrajecten die we vormgeven. De uiteindelijke aanpak en transitiemethode is echter altijd maatwerk met onze klanten. Quintop onderscheidt als uitgangspunt fasering op basis van werkzaamheden rond de voorbereiding en besluitvoming, de detaillering van scope, plan en tijdlijn,  de kennisoverdracht, de transitie en de stabilisatie van de services.

Onze diensten

 • Business transformatie en GBS implementatie: ondersteuning bij het ontwerpen van de nieuwe GBS organisatie, het uitvoeren van de transformatie/transitie en change management voor de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de transformatie van een HR, finance of procurement operating model.
 • Outsourcing: begeleiding en advies bij het selecteren van de meest geschikte BPO provider of Recruitment Process Outsourcing (RPO) partner.
 • GBS people strategy: om GBS volledig te benutten, helpen wij het management ook bij het ontwikkelen, werven, behouden en het inzetten van medewerkers.
 • Projectmanagement en ondersteuning:
 • Projectmanagers of Programme Management Officers voor het leiden van het project/programma en het waarborgen van de interne projectorganisatie;
 • Transitie en Transformatie Managers voor de begeleiding van de services transformatie en/of verplaatsing van (werk)activiteiten van de ene locatie naar de andere;
 • Change Managers om de organisatie op de juiste manier(en) te informeren mee te nemen in de verandering.