De 5 belangrijkste project­management trends in 2018

projectmanagement
pmo
3 min leestijd

Projectmanagement verandert – net als de uitdagingen van bedrijven veranderen. In 2018 zijn er vijf projectmanagement trends om op te letten.

Trend 1: Groeiend aantal PMO’s en EPMO’s

In de afgelopen 10 jaar is de relevantie van PMO in organisaties enorm gegroeid. Uit onderzoek van PMI Pulse of the Profession in 2017 blijkt dat de helft van de organisaties met een PMO ook een ondernemingsbrede projectmanagement office (EPMO) heeft opgezet.

EPMO’s faciliteren ondernemingsbrede standaardisering en ondersteuning op governance, documenten, tools en processen. Aanvullend zorgen strategische EPMO’s  dat projecten in de hele organisatie in lijn zijn met de strategie van het bedrijf. Volgens het onderzoek van PMI Pulse of the Profession voldoet 38% van de projecten in 2017 meer aan de oorspronkelijke doelstellingen en bedrijfsintentie en wordt 33% van de projecten minder als ‘mislukt’ beschouwd wanneer organisaties hun EPMO afstemmen op de bedrijfsstrategie.

Met deze resultaten is het geen verrassing dat steeds meer organisaties starten met het opzetten van strategische EPMO’s om de slagingskans van projecten te vergroten.

Trend 2: Meer nadruk op soft skills

Hoewel technische vaardigheden en certificaten nog altijd sterk bijdragen aan het succes van projecten, komt de nadruk steeds meer te liggen op soft skills als effectief communiceren en omgang met teamleden.

Feit is dat er altijd ‘conflicten’ zullen zijn, daar waar mensen samenwerken. Een projectmanager die goede relaties op kan bouwen, weet in te spelen op conflicten nog voordat deze uit de hand lopen en in staat is om virtuele teams te binden, weet een omgeving te creëren waar teamleden met en voor elkaar willen werken. Dergelijke solidariteit tussen teamleden zorgt voor succesvol projectmanagement en projectoplevering.

In 2018 zijn recruiters dan ook op zoek naar kandidaten die een hoge emotionele intelligentie combineren met sterke projectmanagementvaardigheden.

Trend 3: Het gebruik van tools en analytics

Het gebruik van tools en analytics is tegenwoordig een ‘must’ en projectmanagement blijft daarin niet achter. Waar het voorheen nog gezien werd als een ‘nice to have’ zien projectteams nu echt de noodzaak van tools en analytics voor het verbeteren van project- en teamprestaties.

Zo helpen deze middelen om na te gaan welke projecten aan de Key Performance Indicators (KPI’s) voldoen om strategische beslissingen te kunnen maken en belanghebbenden te informeren over de voortgang. Daarnaast maken zij de verwerking van data eenvoudiger en faciliteren zij automatisering van berekeningen voor het identificeren van trends en potentiële risico’s. Bovendien bieden tools en analytics voorspellende mogelijkheden over hoe bijvoorbeeld een kleine shift in focus de uitkomsten van het project kunnen beïnvloeden.

In 2018 zullen meer bedrijven gebruik maken van de vele mogelijkheden van tools en analytics om projecten de juiste kant op te laten bewegen en inzichten te genereren om de uitvoering van toekomstige projecten te verbeteren.

Trend 4: Expertise van hybride methodieken en Agility

In 2017 is de agile methodiek steeds vaker toegepast om de stijgende onzekerheid door snel veranderende klantbehoeftes en technologische ontwikkelingen te managen. In 2018 is men steeds vaker op zoek naar informatie over hybride methodologieën en Agility – een combinatie van diverse technieken in plaats van het volgen van één methodiek. Zo kan de MoSCoW prioritering een PRINCE2 gestuurd projectteam helpen om de flexibiliteit te waarborgen. Of Agile ontwikkelingen zoals Scrum, Kanban en Lean waarbij portfoliomanagement de eenduidigheid en structuur kan vergroten.

De meest effectieve aanpak varieert per organisatie en project. Dit betekent dat het steeds belangrijker wordt voor projectmanagers om in te schatten welke methode of combinatie van methodieken nodig is om het gewenste resultaat te behalen. Van projectmanagers wordt dan ook verwacht dat zij wendbaar worden ten aanzien van de projectaanpak.

Trend 5: Werken op afstand steeds populairder

Remote projectmanagement neemt de laatste jaren sterk in populariteit toe, zowel bij werkgevers als werknemers. Met name millennials hechten grote waarde aan een goede balans tussen werk en privé, de mogelijkheid om zelf je uren in te delen en op verschillende plekken te kunnen werken.

In 2030 maken millennials maar liefst 75% van de wereldwijde beroepsbevolking uit. Daarnaast zijn er steeds meer tools beschikbaar om op afstand te werken. Dit betekent dat het voor werkgevers om te kunnen blijven concurreren steeds belangrijker wordt om deze groep in zijn wensen en behoeften te voorzien. Aan de andere kant zien werkgevers ook steeds vaker de voordelen in van deze nieuwe manier van werken, zoals minder ziekteverzuim en een hogere medewerkerstevredenheid.

Meer over Lennart