Agile werken in de praktijk: jong geleerd is oud gedaan

agile-werken
2 min leestijd

Learning Community Agile

De universiteit van Groningen (RUG) kent tal van activiteiten voor haar studenten om kennis te maken met actuele onderwerpen en praktijksituaties. Zo organiseert de afdeling Career Services van de faculteit Economie en Bedrijfskunde in samenwerking met de Groningen Digital Business Centre (ook onderdeel van de RUG) extra-curriculaire activiteiten in een aantal Learning Communities waar studenten zich verder kunnen verdiepen in onderwerpen die tijdens de colleges in grote lijnen aan bod komen.

In het najaar van 2018 hebben de RUG en Quintop de handen ineengeslagen om studenten nader kennis te laten maken met Agile werken in de praktijk. Projectleider Bas Baalmans van de RUG en Wilco Bontenbal, partner van Quintop, ontwikkelden samen een korte praktische leergang Agile werken voor studenten die met de laatste fase van hun studie bezig zijn en binnenkort de arbeidsmarkt zullen betreden. 

In het voorjaar van 2019 nam een groep van circa 25 studenten afkomstig uit diverse faculteiten deel aan de Learning Community Agile. In vier bijeenkomsten werd de theorie van Agile werken verder uitgediept en verduidelijkt aan de hand van een aantal cases uit de consultancypraktijk van Quintop. Middels presentaties en opdrachten werd de oorsprong van Agile gekoppeld aan eerder ontwikkelde organisatievormen als Lean, Scrum en zelfs de ontwikkeling van de eerste Amerikaanse straaljager tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De verworven kennis werd tijdens twee bedrijfsbezoeken verder toegelicht door middel van concrete voorbeelden; tijdens een bezoek aan ING te Leeuwarden en DUO te Groningen. Beide bedrijven vertelden en toonden hoe zij een Agile werkwijze handen en voeten geven. Niet alleen in hun IT-omgeving, maar ook in de operatie worden de Agile Principles volop toegepast met als doel het sneller naar de markt brengen van kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor hun klanten.

Vier studenten hebben daarnaast nog een tweetal presentaties gegeven in de Agile Coach Community van ING. Tijdens een bijeenkomst werden de ins en outs van Holocracy als een vorm van een Agile bedrijfsstructuur aan de coaches gepresenteerd. De tweede presentatie behandelde het implementeren van een Agile werkwijze in een Customer Care omgeving. De coaches waren blij verrast met de nieuwe inzichten die de studenten hen brachten.

Als afsluiting van de leergang kregen de deelnemers de mogelijkheid om hun Professional Scrum Master certificaat te halen. Quintop’s Agile Coach en Scrum Master René Wardenaar nam de studenten mee door de Scrumguide om ze op die manier optimaal voor te bereiden op het examen.

Zowel de studenten als de RUG en Quintop hebben de samenwerking als zeer succesvol ervaren. Momenteel wordt de leergang geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over het vervolg van de samenwerking in het nieuwe academische jaar.

Meer over agile transformaties?