bron: Pexels - Foto door Akil  Mazumder
CSRD

CSRD 2024: Een uitgebreide gids en de rol van HR

In het veranderende landschap van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan het belang van CSRD, oftewel de Corporate Sustainability Reporting Directive, niet genoeg worden benadrukt. Veel grote bedrijven zijn overspoeld met artikelen over CSRD, aangezien CSRD vanaf 1 januari 2024 van toepassing is op de grootste beursgenoteerde bedrijven. Als HR-adviesbureau ziet Quintop een toename in de vraag naar CSRD-specialisten. In dit artikel duiken we in de basisprincipes van CSRD, de consequenties ervan en belichten we de cruciale rol die HR speelt in dit veranderende tijdperk.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Wat is CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is EU-wetgeving die bedrijven verplicht te rapporteren over de sociale en milieueffecten van hun bedrijfsactiviteiten. Het doel is om van Non-Financial Disclosure (NFD) de nieuwe norm in de jaarlijkse verslaglegging te maken. Het niet naleven kan leiden tot publieke bekendmaking van non-compliance, het staken van activiteiten of boetes.

In essentie bevordert de CSRD transparantie in rapportage over ESG-onderwerpen (Environmental, Social and Governance), wat bijdraagt aan een duurzame en verantwoordelijke toekomstige samenleving.

Wie moet voldoen aan de CSRD?

Met ingang van 1 januari 2024 is de CSRD van toepassing op bedrijven die aan de volgende criteria voldoen:

  1. Meer dan 250 werknemers
  2. Meer dan € 40 miljoen aan jaaromzet
  3. Meer dan € 20 miljoen aan totale activa of balans
  4. Beursgenoteerde aandelen met meer dan 10 werknemers of € 20 miljoen omzet
  5. Internationale bedrijven en bedrijven van buiten de EU met een jaaromzet van meer dan € 150 miljoen binnen de EU en ten minste één dochteronderneming of filiaal die bepaalde drempels overschrijdt.

Wat zijn de basiscriteria in het CSRD-rapport?

CSRD vereist dat bedrijven bedrijfsrisico’s, kansen en effecten op het gebied van milieu, maatschappij en governance in hun jaarverslag beschrijven. Grotere bedrijven delegeren deze verantwoordelijkheden vaak aan gespecialiseerde duurzaamheidsteams. De belangrijkste duurzaamheidsthema’s in de Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn klimaatverandering, vervuiling, water en maritieme bronnen, biodiversiteit, circulaire economie, arbeidsomstandigheden, werknemers in de productieketen, de betrokken gemeenschappen, consumenten en eindgebruikers, en bedrijfsvoering. Voor een uitgebreide lijst van ESRS, zie de volledige publicatie.

De rol van HR in CSRD

De financiële afdeling is vaak het uitgangspunt voor initiatieven op het gebied van jaarlijkse verslaggeving. Maar de nadruk op niet-financiële informatie in de jaarverslaggeving als gevolg van de introductie van de CSRD kan een verschuiving van de standaard veroorzaken. Als we kijken naar de inhoud van de CSRD, moeten we ons vooral richten op waar de meeste vereisten liggen binnen de E, S en G, waarbij we kijken naar de S (sociaal), oftewel het eigen personeelsbestand. Hierdoor wordt duidelijk dat de essentiële rol van HR niet over het hoofd mag worden gezien. HR speelt een belangrijke rol bij het verzamelen van de benodigde informatie, met name in het hoofdstuk “Eigen personeel”. Dit onderdeel behandelt sociale informatie over het personeelsbestand van het bedrijf, met de nadruk op beleid, vertegenwoordiging, betrokkenheidsprocessen en trainingscijfers.

Naarmate CSRD steeds meer ingeburgerd raakt in de bedrijfsvoering, zal de betrokkenheid van HR bij het openbaar maken van deze onderwerpen aanzienlijk toenemen. Quintop ziet al dat HR een steeds grote rol speelt in het navigeren door de complexiteit van CSRD, en dit zal alleen maar meer worden. De impact zal ingrijpend zijn, waardoor MVO een onlosmakelijk onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Bereid je bedrijf voor op CSRD en laat Quintop je begeleiden naar een groenere en transparantere toekomst.

We verwachten dus dat HR in de loop der tijd steeds belangrijker wordt in het openbaar maken van deze onderwerpen.CSRD blijft en de impact ervan zal business as usual worden.

Bereid je bedrijf voor op CSRD en laat Quintop met je samenwerken aan een groenere en transparantere toekomst met CSRD.
Neem contact op
Quintop - explanation on the couch2
Vragen?