Quintop locatie reorganisatie advies
Digitale HR Transformatie

Gecentraliseerde aanpak van het payroll proces

Met het tempo waarin veranderingen elkaar opvolgen, heerst steeds meer behoefte aan hogere efficiëntie en effectiviteit. HR-organisaties zoeken oplossingen in globalisering en standaardisatie van processen en systemen. Een corporate HR-informatiesysteem is inmiddels niet meer weg te denken voor elke willekeurige HR-organisatie van formaat. Maar zou dit ook in geval van payrolling zo moeten zijn?

Gecentraliseerde aanpak

Payrolling wordt over het algemeen niet gezien als het meest spannende onderdeel van HR. Toch is het een complex geheel van regelgeving en systemen. Dit vraagt dan ook om tijd en aandacht van medewerkers. Bedrijven kijken daarom steeds meer naar een gecentraliseerde aanpak van het payroll proces. Deze initiatieven maken payroll managers nerveus. Zij zullen aangeven dat hun specifieke operatie te complex is voor standaardisatie. Toch is het in veel gevallen verstandig een deel van de payrolling te centraliseren. Het andere deel blijft (land) specifiek.

Hybride vorm

Belasting en sociale regelgeving zijn de onderdelen binnen het payroll proces die land specifiek zijn. Vandaar dat een compleet ‘geglobaliseerd payroll proces’ niet bestaat. Desondanks kan een arbeidsintensief deel van het payroll proces, het nul naar bruto traject, sterk worden vereenvoudigd. Namelijk door gebruik te maken van standaard (global) payroll processen en een global payroll systeem. Ook het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden op globaal niveau heeft voordelen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld vele regels worden vereenvoudigd en de vergelijkbaarheid van voorwaarden tussen landen worden vergroot. Het is dus de kunst te zoeken naar een goede hybride vorm van standaardisatie en maatwerk op regionaal niveau.

Regionale aanpak

Het land-/regionaal specifieke deel van het payroll proces, het bruto-netto traject, wordt steeds meer de verantwoordelijkheid van de payroll leveranciers. Daar hoort onder andere het doorlopende proces van correcte implementatie van nieuwe (belasting) wetgeving bij. Dit zorgt voor een stuk ontzorging van de organisatie. Het gevolg hiervan is dat het gehele payroll proces minder impact heeft op de interne HR-organisatie. Derhalve is er dus wel degelijk winst te behalen met een gedeeltelijk globale aanpak van het payroll proces.

Meer weten?
Neem contact op met Ilse
Vragen?