Traineeship & Trainees

Het High Potential Programma

Marlis is consultant bij Quintop HR Consultants en initiatiefneemster van het High Potential Programma. Dit is een 2-jarig programma waarin starters in hoog tempo worden ontwikkeld tot professioneel consultants.

Wat is de reden dat dit programma is opgezet bij Quintop?

Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst merken we bij bedrijven een sterkte behoefte aan ambitieuze starters die diverse rollen kunnen vervullen en met een frisse blik de organisatie bekijken. Daarnaast blijkt dat voor starters het ‘gat’ tussen de universiteit en het werkende leven vaak groot is. Door middel van een programma is dit zogenaamde gat sneller te dichten omdat er naast het meewerken aan diverse uitdagende opdrachten veel aandacht is voor de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling. Het is dus eigenlijk een win-win situatie voor zowel de klant als de starter. De klant krijgt een ambitieuze starter die door het programma een snelle persoonlijke en professionele ontwikkeling doormaakt en hierdoor snel waarde toevoegt. De starter combineert werken met leren en slaat zo een brug tussen de universiteit en het werkende leven.

Hoe is het programma tot stand gekomen?

Bij het ontwikkelen van het programma is continu rekening gehouden met het gestelde doel: We willen een onderscheidend en excellent High Potential Programma, waarin er een optimale aansluiting is tussen de wensen van de klant, de High Potential en (hiermee) Quintop. Om aan deze wensen te kunnen voldoen, is er een behoefteanalyse uitgevoerd bij zowel de klanten, ambitieuze starters en bij Quintoppers. Daarnaast is er een extern onderzoek uitgevoerd om concreet inzicht te krijgen in hoe andere bedrijven invulling geven aan hun programma en om de succesfactoren in beeld te krijgen. Deze informatie hebben we geïntegreerd en dit heeft geleid tot het programma zoals het nu draait binnen Quintop.

Hoe ziet het programma eruit?

We willen de High Potentials uitdagende opdrachten bij de klant, intensieve ontwikkelmogelijkheden en professionele en persoonlijke coaching aanbieden.

Qua ontwikkelmogelijkheden kent het Quintop High Potential Programma de volgende hoofdclusters waarover trainingen worden gegeven:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Communicatievaardigheden
  • Project- & procesmanagement
  • HR
  • Acquisitie

Het eerste jaar richt zich op de basis en tijdens het tweede jaar is er een verdieping op bovengenoemde clusters. Ook is er binnen het programma voldoende flexibele ruimte aangeboden, zodat delen van het programma op basis van eigen behoeften ingevuld kunnen worden.

Bovendien heeft iedereen bij Quintop een mentor. Een mentor is er bij Quintop voor ontwikkelgesprekken, voor coaching, en voor de vragen en zorgen.

Wat typeert een echte High Potential?

Met de collega’s hebben we voorafgaand aan de start van het programma nagedacht over wat een High Potential moet kennen, kunnen en welke attitude ze moeten hebben vóór en ná het doorlopen van het programma. Wat betreft het profiel van de High Potential kwam naar voren dat een WO-opleidingsniveau met relevante nevenactiviteiten gewenst is. Tevens moet de starter passen bij Quintop: iemand moet het zogenaamde Quintop DNA bezitten. Dit staat onder andere voor passie, pragmatisme, resultaatgerichtheid en authenticiteit.

Wat heeft het jou gebracht om dit op te zetten?

Energie en enthousiasme! Aangezien ik zelf ook pas tweeëneenhalf jaar werkzaam ben en dus onlangs te maken heb gehad met de stap van de universiteit naar het werkende leven, was deze opdracht voor mij erg leuk om te doen! Daarnaast krijg ik energie van onderzoeken om daarna, op basis van de verkregen informatie, te creëren. Dat er nu een High Potential programma met enthousiaste deelnemers bij Quintop draait, vind ik dan ook fantastisch. En waar de klantopdracht het toelaat, doe ik graag mee met de trainingen!

Meer weten over het traineeship van Quintop
Lees erover op onze traineeship pagina en meld je aan
Traineeship
Vragen?