Quintop - HR projectmanagement zoom in
Projectmanagement

Hybride projecten

Een nieuwe projectmanagement aanpak
Bij hybride projectmanagement is er sprake van een combinatie van twee projectmanagementmethoden: waterval en agile. Door klassieke organisatorische structuren, standaarden en procedures te ’mixen’ met elementen van de agile methodiek, proberen hybride projectmanagement vormen de sterktes van beide methoden te combineren. Maar wat houdt een hybride projectaanpak precies in en hoe kunnen projectmanagers de waterval en agile methodiek gecombineerd toepassen?

Waterval + agile = hybride

Een waterval project bestaat uit verschillende fasen die sequentieel worden uitgevoerd – van ontwerp tot evaluatie. Bij een ‘echt’ agile project volgen deze fasen elkaar niet op, maar worden zij afwisselend, parallel aan elkaar doorlopen binnen sprints. Het toepassen van een hybride projectaanpak betekent juist dat een projectmanager de globale projectplanning en het projectplan opstelt aan de hand van de watervalmethode en de executie en de oplevering van producten is gebaseerd op het agile gedachtegoed. Een mogelijke fasering die geldt bij een hybride gestuurd project is weergegeven in de figuur hieronder.

Op deze wijze is er voor de start van het project een ‘compleet’ projectplan, dat ter goedkeuring aan de stuurgroep voorgelegd kan worden, terwijl de details van een sprint pas worden bepaald als de huidige sprint (bijna) is afgerond. Dit betekent feitelijk dat naarmate het project vordert er steeds gedetailleerdere planningen en schattingen ontstaan voor producten die op actuele wensen en eisen van stakeholders zijn gebaseerd. Op deze manier worden de producten gefaseerd opgeleverd.

Wanneer kies je voor een hybride projectaanpak?

Het feit dat een hybride aanpak de sterktes van een waterval en agile aanpak combineert, maakt de methode geschikt voor het merendeel van de projecten, met uitzondering van kleine projecten. De methode is vooral geschikt voor complexe projecten met alsmaar veranderende eisen. Korte communicatielijnen, het werken met ontwikkelsprints en multidisciplinaire teams, geven een projectmanager de mogelijkheid om problemen snel, gericht en effectief in teamverband op te lossen.

Daarnaast is een hybride projectaanpak interessant voor organisaties die (nog) niet volledig agile willen c.q. kunnen werken. Dit kan zijn vanwege de beperkte mate van controle over het budget, de planning en de oplevering. In dat geval biedt een hybride aanpak de mogelijkheid producten cyclisch, in sprints op te leveren, terwijl het projectoverzicht, denk aan de planning, het budget en de status, duidelijk blijft

Tips voor de transformatie naar een hybride aanpak

Net als bij elk hybride model is er aan beide kanten sprake van een soort compromis. Zo geeft een waterval methode een deel van zijn overzicht en zekerheid op in ruil voor meer wendbaarheid. Een agile methode geeft juist een deel van zijn vrijheid en wendbaarheid op voor meer structuur.

Een aantal tips om de introductie van een hybride projectaanpak succesvol te laten verlopen:

  • Communicatie is een voorwaarde voor een goede samenwerking tussen de beide typen teams en het projectsucces. Zorg dat de voordelen van de nieuwe methodiek duidelijk zijn, creëer een dialoog om nieuwe procedures en software toe te lichten en zorg ervoor dat de teams, maar ook de stakeholders, met elkaar blijven communiceren tijdens het project.
  • Zorg ervoor dat de projectorganisatie weet hoe ze resultaten, die agile behaald zijn, moet omzetten en vertalen in watervalmethode gestuurde rapportages om de project status en voortgang naar het bovenliggende management te kunnen communiceren. Ga daarbij uit van drie variabelen: waar werken we nu aan, wat is de status en wanneer is het klaar?
  • Stel benchmarks op voor het projectsucces. Dit is niet agile, maar moet wel gebeuren om bij elke processtap het succes te kunnen meten en vergelijken. Voor het verminderen van weerstand is het handig om gezamenlijk organisatiedoelen en targets op te stellen.

De uitdaging voor projectmanagers

Wat de meest effectieve aanpak is, varieert per organisatie en project. Dit betekent dat het steeds belangrijker wordt voor projectmanagers om in te schatten welke methode of combinatie er nodig is om het gewenste resultaat te behalen. De projectmanagement organisatie, maar met name projectmanagers, zullen zich wendbaar op moeten stellen ten opzichte van de methodiek om in de praktijk voor de klant maximale waarde te creëren.

Heb jij een projectmanager nodig voor jouw project?
Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden
Erik Geerts 2023
Vragen?