Herstructurering en reorganisatie

Is herstructurering een status quo geworden?

Wat er in de financiële wereld gebeurt, komt ook in andere sectoren naar voren; de ene reorganisatie na de andere. Het hebben van een continu veranderende en dus flexibele organisatie is definitief doorgedrongen tot het bedrijfslandschap. Dit betekent dat zowel de organisaties, de ondernemingsraden, de vakbonden als de werknemers een verandering ondergaan waar ze beter aan kunnen wennen. Of beter nog; anticiperen op. Zelden is een organisatie echt ontworpen om zich aan deze flexibiliteit aan te passen. Daarom vinden bedrijven, werknemers, maar ook de vakbonden het moeilijk om met dit veranderende landschap om te gaan.

Organisatorische flexibiliteit is onmisbaar

Organisaties zijn op zoek naar een organisatievorm die snel inspeelt op de wensen en behoeften van de klant, waarbij nieuwe producten snel van idee naar productie kunnen worden gebracht. Al met al wordt de interne organisatie nauwlettend bekeken, met onzekerheden als gevolg. Voorbeelden zijn:

Flexibele personeelsbezetting; als reactie op de snelle automatiseringsgolf. Agile werken; op zoek naar flexibele vormen van organiseren Functies / functiematrix; steeds meer generalistische rollen Individuele beloningsvormen; in plaats van trapsgewijze beloningssystemen 365 dagen feedback; er worden steeds meer geluiden gehoord om af te stappen van de traditionele planning-, voortgangs- en beoordelingscycli.

De ondernemingsraden

De ondernemingsraden blijven achterlopen en worden belast door stapelende adviesaanvragen. Tussen hun eigen verkiezingen door proberen de voortdurend veranderende leden van de ondernemingsraad het overzicht te houden over de organisaties. Hier rijst de vraag hoe participatie effectiever kan worden georganiseerd, zonder dat de ondernemingsraad bij elke organisatieverandering rekening moet houden met de vaak complexe reorganisatieaanpak.

De vakbonden

Met al deze reorganisaties zien vakbonden kansen. Waar ze de afgelopen jaren steeds meer leden hebben verloren, zien ze nu mogelijkheden om werknemers (en dus potentiële leden) te helpen in deze nieuwe flexibele wereld. Vorige week kondigde vakbond De Unie aan dat ze hun leden uit de financiële sector willen helpen met de overstap naar andere sectoren. Ook omdat het voor deze mensen moeilijk is om een baan te krijgen (zowel in dezelfde als in een andere sector).

De werknemers

Ook werknemers voelen de verschuiving. Ouderwetse zekerheden zijn nog nooit zo ver weg geweest. Hoewel de economie vooruitgaat, voorspellen we dat het consumentenvertrouwen het komende jaar zal toenemen. De werkzekerheid bij ‘uw huidige bedrijf’ is veel minder uitgesproken.

Conclusie

Met deze ontwikkeling naar continu veranderende organisaties is er ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor bedrijven om goede afspraken te maken om de gevolgen te overwinnen. Zowel ondernemingsraden, vakbonden als werknemers profiteren van een proactieve rol van organisaties bij het vormgeven van deze organisatorische flexibiliteit. Dit betekent nadenken over hoe het functiehuis en de beloning van de toekomst eruitzien, maar ook een nieuwe manier van overleg of het realiseren van de instemming van ondernemingsraden. En tegelijkertijd nadenken over toezicht op in- door- en uitstroom, maar ook buiten uw eigen organisatie.

Kortom, waar extra aandacht voor ‘time to market’ wordt gecombineerd met snelle automatisering om de wens te realiseren een nieuwe flexibele organisatievorm te realiseren, zorg ervoor dat reorganiseren een status quo is geworden. En dus is het ook noodzakelijk om snel een aantal componenten op orde te krijgen en te werken aan passende oplossingen. 

Vragen?