Whitepaper

Sociaal plan

De ins en outs van het sociaal plan

Elke organisatie bevindt zich voortdurend in een staat van verandering. Markten verschuiven, technologieën evolueren, bedrijfsprocessen ondergaan wijzigingen, en dit heeft directe gevolgen voor de taken van de medewerkers. Dit maakt deel uit van de normale bedrijfsvoering.

In sommige gevallen zijn deze veranderingen ingrijpend. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin er minder werknemers nodig zijn, functies aanzienlijk veranderen, of wanneer de omzet tijdens crisistijden sterk daalt. Vaak leidt dit tot een reorganisatie. Om de nadelige gevolgen voor medewerkers zo goed mogelijk op te vangen, wordt meestal een sociaal plan opgesteld.

In ons whitepaper bespreken we uitgebreid de details van een sociaal plan. We leggen uit wanneer zo’n plan nodig is, welke juridische aspecten in acht moeten worden genomen, en wat er allemaal in zo’n sociaal plan wordt vastgelegd. We gaan tevens kort in op het overleg betreffende een sociaal plan en beschrijven onze aanpak voor het opstellen ervan: ”Hoe stel je een sociaal plan op? De ins en outs van het sociaal plan.” 

 

Wil je meer weten?
Neem dan contact met ons op
Erik Geerts 2023
Vragen?