Samenvatting thesis: Agile transformatie

agile-werken
2 min leestijd

Als onderdeel van zijn master ‘Information Sciences’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen ging Pim Wilbers op zoek naar organisaties die de overstap maken naar Agile werken. ‘Waar lopen deze organisaties tegen aan?’ en ‘hoe kan je hiermee omgaan?’ zijn zowel in de theorie als in de praktijk belangrijke vragen. Door de verandertrajecten die Quintop heeft doorgemaakt met verschillende organisaties is het Quintop Agile Transformatie Model ontstaan. Ons model vormde dan ook een mooi startpunt voor zijn scriptie. Vervolgens hielp Quintop hem om met de praktijk in contact te komen. Hieronder vind je een beknopte samenvatting van zijn onderzoek.

Introductie

In het onderzoek dat ik voor mijn Master thesis heb uitgevoerd ligt de focus op de uitdagingen die ontstaan voor een organisatie die zichzelf probeert om te vormen tot een Agile organisatie. Meer specifiek ligt de focus op een gecentraliseerde organisatie die de Agile methodologie probeert te introduceren. In dit onderzoek is ook de rol van IT meegenomen, en hoe deze mogelijk kan helpen in het overkomen van deze uitdagingen. De academische literatuur rond het onderwerp Agile is goed beschreven, maar deze is vaak gericht op het gebied van softwareontwikkeling. Nu Agile ook zijn intrede heeft gevonden in andere sectoren is het interessant om te zien hoe dit zich ontwikkeld.

Het onderzoek is verricht binnen een organisatie in Nederland, een verzekeringsmaatschappij. De organisatie staat op het met moment in het midden van haar verandering om een Agile organisatie te worden. Door middel van kwalitatief onderzoek en het doen van diepte-interviews met de mensen in deze organisatie biedt het onderzoek een blik in de uitdagingen die deze organisatie heeft. Tevens wordt gekeken hoe de organisatie omgaat met deze uitdagingen, in een niet-IT en IT manier.

Bevindingen

In conclusie plaatst het onderzoek de uitdagingen in drie verschillende categorieën: ‘betrekken van medewerkers in het beslissingsproces’, ‘coördinatie in de Agile omgeving’ en ‘omgaan met weerstand tegen verandering’.

In het betrekken van medewerkers zitten uitdagingen vooral in de grote verandering. Waar in eerste instantie de medewerkers weinig tot geen beslissingsbevoegdheid hadden, hebben ze dat nu wel. Dit creëert een behoefte voor proactief gedrag. Het is daarvoor belangrijk om men vanaf het begin te betrekken, wellicht door het creëren van rolmodellen. Daarnaast kan het helpen om iedereen te betrekken in vergaderingen en open discussies. De rol van IT kan de constante verbetering van systemen zijn, en daarmee ook het uitdragen van de Agile manier van werken.

Coördinatie en omgaan met weerstand

Wanneer het aankomt op de coördinatie in de Agile omgeving dan kan het zo zijn dat het lastig is om vat te krijgen wat er nou precies gebeurt. Waar in eerste instantie de organisatie het werk centraal verdeelde moeten de teams nu zelf zorgen voor hun planningen en werkverdeling. Dit creëert een noodzaak voor coördinatie. Door het houden van meetings en stand-ups kan hiermee omgegaan worden. IT kan worden ingezet om te communiceren door middel van bv. SCRUM-boards. Deze kunnen helpen om inzicht te krijgen in wat gedaan is, wat gedaan wordt en wat nog op de planning staat.

Ben je geïnteresseerd geraakt in Agile werken en wil je meer weten? Of wil je meer weten over de Agile Transformatie Methode van Quintop? Neem vrijblijvend contact met ons op.