Whitepaper

De toekomst van de HR-professional

Het gebruik van data in organisaties wordt steeds belangrijker omdat technologische ontwikkelingen het verzamelen en opslaan van data in steeds grotere hoeveelheden mogelijk maken. Hetzelfde geldt voor HR-afdelingen waar je een toename ziet in datagestuurde besluitvorming, beter bekend als ‘people analytics’.
Onlangs hebben we vier effectieve implementatieacties geïdentificeerd die je kunnen leiden naar een succesvolle analysestrategie binnen uw organisatie. Een daarvan was de ontwikkeling van een datagedreven denk- en vaardighedenpakket binnen HR (Quintop, 2019). Maar zelfs tot op de dag van vandaag lijkt slechts een minderheid van HR-professionals over de juiste vaardigheden en kennis te beschikken om eenvoudige metrics te gebruiken om waardevolle inzichten te verkrijgen door middel van peopleanalytics (Diclaudio, 2019). Geen wonder dat je jezelf misschien afvraagt ​​wat een datagedreven denk- en skillset binnen HR precies inhoudt.Daren Aletoe deed onderzoek naar dit onderwerp en heeft zijn bevindingen gedeeld in onze meest recente whitepaper over people analytics. In deze nieuwe whitepaper gaan we dieper in op de component ‘data driven mind- and skillset’. Om dit te doen, begint de whitepaper bij de kern, wat betekent dat we eerst een verdieping doen in de huidige ontwikkelingen die van invloed zijn op de HR-sector. Wat betekent deze omgeving voor de rol van een HR-professional? Welke capaciteiten zijn essentieel om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden? Tot slot, met behulp van een wetenschappelijk literatuuronderzoek en interviews met verschillende HR-managers, onthullen we twee hoofdcompetenties die HR-professionals zouden moeten bezitten om waarde te halen uit data, nu en in de toekomst.

Vragen?