HR Change

HR-strategie in 4 stappen

Hoe vaak hoor je medewerkers wel niet zeggen dat de HR-strategie niet duidelijk of te vaag is? En waarom blijft het lastig om ambities te vertalen naar een duidelijk en concreet strategisch plan? Het zit hem in de aanpak die je hanteert voor het opstellen van de HR-strategie. Dit artikel zet 4 eenvoudige stappen uiteen die de toegevoegde waarde van de HR-strategie doen verhogen: ambitie, analyse, focus en uitvoering.

1. Ambitie: aansluiten op doelstellingen & belangrijkste HR-uitdagingen

Wat is strategie nou eigenlijk? Vaak wordt daarbij gedacht aan conceptuele, vage en abstracte zinnen die wat over een wenselijk toekomstperspectief zeggen. Dat laatste klopt. In feite zou een strategie een concreet plan moeten zijn voor het overwinnen van moeilijkheden en obstakels; een concrete reactie op een uitdaging. Om een goede HR-strategie te creëren, moet je eerst zorgen dat de algemene bedrijfsdoelstellingen gesteld zijn. Hieraan dient de HR-strategie bij te dragen. Daarnaast is het bepalen van de belangrijkste HR-uitdagingen cruciaal. Processen, structuur, mensen, leiderschap en cultuur zijn hierin belangrijke elementen. Het diagnostische HC Bridge Framework van Boudreau & Ramstad kan hierin houvast bieden. Het opstellen van de ambitie door doelstellingen en uitdagingen te benoemen biedt het gezamenlijke uitgangspunt voor het verdere implementatieproces van de HR-strategie.

2. Analyse: extern & intern

Stap 2 is het uitvoeren van een externe en interne analyse. De combinatie van divergeren en convergeren is hierbij van groot belang. Eerst maak je de externe analyse, die resulteert in concreet inzicht in actuele trends en andere omgevingsfactoren die het bedrijf (kunnen) beïnvloeden in de nabije toekomst. Leiders in de industrie, startups en andere markt innovators, netwerken en marktonderzoeken zijn behulpzame bronnen. Hierbij is divergeren van belang, brede kansen en uitdagingen worden geanalyseerd. De interne analyse moet door inzet van zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie organisatorische sterktes en zwaktes blootleggen. Gerichte data-analyse kan hierin verrassende en verhelderende inzichten bieden. Op basis hiervan kunnen resultaten uit de externe – en interne analyse gecombineerd worden. Convergeren is in dit stadium belangrijk, om mogelijke impact op de HR-organisatie zo concreet mogelijk te krijgen.

3. Focus: prioriteiten & actieplan

In deze fase is het zaak prioriteit en focus aan te brengen op de eerder vastgelegde kritische uitdagingen. Een goede manier om strategische keuzes te maken is door de ‘must do’s’ en ‘must have’s’ te definiëren: onderdelen die de HR-dienstverlening minimaal moet bieden en waar services aan moeten voldoen. Stel hierbij kritische vragen die triggeren om de juiste lange termijn keuzes te maken. Een artikel dat hierbij goed van pas kan komen is ‘10 timeless tests to challenge your strategy’. De volgende stap is het moeilijkst, maar cruciaal: prioriteren. Vaak gebeurt dit op basis van beschikbaarheid van budget en/of FTE’s. Op basis hiervan kunnen vervolgens concrete acties worden benoemd en gepland in een strategisch actieplan. Het volgen van deze stappen levert dus strategische, actiegerichte planning op, waarmee er heldere focus is op de te nemen stappen.

4. Uitvoering: support, communicatie & urgentie

Een goed opgesteld plan maakt weinig impact zonder de juiste uitvoering. Die uitvoering kent 3 belangrijke voorwaarden: zichtbare support van het management, effectieve communicatie en het voeren van de juiste urgentie.

Zichtbare steun van het management kan helpen bij het creeren van begrip en commitment bij medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld met townhalls of workshops. Het benadrukken van de relevantie die bijdragen op team- of zelfs individueel niveau hebben, kan positieve effecten hebben op de algehele betrokkenheid. Het hebben van ambassadeurs die leidende rollen binnen de organisatie hebben helpt ook. Daarnaast dienen de plannen continu gecommuniceerd te worden. En bij feedback of aanpassingen die de plannen doen veranderen is het goed daarbij ook alle betrokkenen te betrekken. Het delen van de lessons learned kan voor veel support zorgen.

Tenslotte is het hebben en behouden van urgentie op uitvoering van de HR-strategie zwaarwegend. Dit zorgt voor toezegging van de juiste resources en houdt de focus daar waar hij moet zijn. Het bijhouden en delen van de voortgang tijdens reguliere evaluatie- en communicatiemomenten kan ervoor zorgen dat de HR-strategie bij alle betrokkenen on top of mind blijft.

Deze vier eenvoudige stappen – ambitie, analyse, focus en uitvoering – kunnen je als HR-professional helpen bij het creëren van een concreet en passend strategisch plan dat waarde toevoegt aan je bedrijf of opdrachtgever.

Vragen?