Modernisering van arbeidsvoorwaarden

Modernisering van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden goed, eenvoudig en met weinig gedoe, in goed overleg moderniseren of harmoniseren. En tegelijkertijd zorgen voor draagvlak voor de gewenste veranderingen. Dat is wat veel organisaties willen. Met onze aanpak kan dat.

We moderniseren en harmoniseren cao’s, arbeidsvoorwaarden en beloningssystemen. We ontwerpen daarvoor tools, zoals deze arbeidsvoorwaardensurvey (demo), maar ook inventieve, eenvoudige en effectieve oplossingen waar draagvlak voor is.

Verbeteren van overleg

We verbeteren het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en vakbonden of bestuurder en ondernemingsraad. Want veranderen en vernieuwen van arbeidsvoorwaarden kan alleen in goed overleg. We helpen met maken van een goed sociaal plan. We worden ook door partijen gezamenlijk ingeschakeld als procesbegeleider of onafhankelijk voorzitter.

Wij zijn in samenwerking met Peter van Delden al 15 jaar gespecialiseerd in arbeidsvoorwaarden en het overleg daarover.