HR Business Process Outsourcing

Als onafhankelijke partij stelt Quintop de business case op voor besluitvorming in Business Process Outsourcing (BPO). Vanuit deze beslissing implementeren wij de outsourcing of insourcing strategie voor jouw organisatie.

Wat is HR Business Process Outsourcing?

HR Business Process Outsourcing (BPO) houdt in dat een organisatie een specifiek pakket van HR-diensten uitbesteedt aan een externe partij. De outsourcingorganisatie richt zich op het beheer van de doelstellingen van het BPO-partnerschap, het contract en de Service Level Agreement (SLA). BPO stelt HR in staat om zich te richten op die activiteiten die de meeste waarde toevoegen aan de organisatie.

Wanneer je overweegt om HR of People Services uit te besteden, is de weg ernaartoe complexer dan alleen het inkopen van externe expertise. BPO vereist een strategisch besluit om de diensten intern uit te voeren of deze uit te besteden. Quintop HR Consultants helpt je bij het maken van de beste keuze voor jouw bedrijf, op basis van marktonderzoek, sourcing strategieën en een business case.

Contract, Service Level Agreement en risicobeheer

Wanneer je beslist om uit te besteden, helpt Quintop bij het overeenkomen van een maatwerk Service Level Agreement aansluitend op jouw bedrijf. De BPO-partner moet dezelfde ‘drive’ hebben om de diensten en jouw Employee Experience te verbeteren. Voordat het contract wordt afgesloten, bepalen we welke kennis en vaardigheden binnen jouw organisatie nodig zijn voor optimale samenwerking en continue verbetering met de BPO-partner. Zo helpen we eventuele risico’s van BPO te beheersen.

De meeste voordelen halen uit HR BPO

Bedrijven die de beslissing nemen om uit te besteden, zijn op zoek naar voordelen. Hier wordt snel aan efficiëntie, effectiviteit en schaalbaarheid gedacht. Met het juiste BPO-partnerschap kunnen we je helpen om:

  • Kosten te verlagen
  • Kwaliteit te verbeteren
  • Flexibiliteit en continuïteit in de services te borgen

In bredere zin stelt outsourcing jouw HR-functie in staat om zich te richten op strategische en toegevoegde waarde processen voor het bedrijf, waaronder strategische personeelsplanning en talentmanagement.

Meer weten over outsourcing of insourcing?
Neem contact op met Marja voor onze aanpak!
Vragen?