People analytics

De ‘power of data’ is overal en veel bedrijven proberen in toenemende mate efficiënt gebruik te maken van data, HR of people analytics en artificial intelligence. Al is het gebruik van data voor sommige afdelingen al meer ‘business as usual’ dan voor anderen. Slechts 21% van de HR-leiders gelooft dat hun organisaties effectief gebruik maken van HR-data om business-gerelateerde beslissingen te ondersteunen (Gartner, 2019). De HR-organisatie wil vaak wel meer datagedreven werken, maar vindt het moeilijk te bepalen waar te beginnen en loopt tijdens de implementatie dan ook vaak tegen problemen aan. Het is daarom belangrijk om te weten aan welke randvoorwaarden je moet voldoen om people analytics succesvol te implementeren.

Wat is people analytics?

People analytics (PA) gebruikt en combineert medewerkersdata en organisatiedata om antwoord te kunnen geven op belangrijke bedrijfsvragen. Diverse databronnen kunnen hiervoor met elkaar worden gecombineerd, denk bijvoorbeeld aan engagement surveys, performance data of instroom- en verloopcijfers. PA stelt de organisatie in staat om sneller, beter geïnformeerde beslissingen te nemen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, waarmee HR maximaal impact heeft op de business. Dit alles binnen de grenzen van wetgeving, ethiek en data privacy.

Vaak worden reporting en people analytics nog met elkaar verward, terwijl er grote verschillen zijn. Waar reporting terugkijkt in de tijd en daarom beschrijvend is en enkel in informatie voorziet (dashboards, KPI’s, trends), kan people analytics voorspellingen maken en daarmee inzichten geven die de besluitvorming kan ondersteunen. Een en ander helpt de organisatie hierbij met het inspelen op kansen en risico’s.

Lees hier meer over de uitdagingen bij de implementatie van people analytics in ons whitepaper

People analytics kan helpen om bijvoorbeeld inzicht te vergaren in wat de kwaliteiten en vaardigheden zijn van top performers in de organisatie. HR kan deze inzichten vervolgens gebruiken en omzetten in actie door op die kenmerken nieuwe werknemers te selecteren. Door deze inzichten is HR in staat meer bedrijfswaarde toe te voegen.

Realisatie van een datagedreven HR-strategie, van ontwerp tot implementatie

Wij begeleiden klanten met de realisatie van een datagedreven HR-strategie door middel van analytics. Dit doen we van ontwerp tot implementatie. Daarbij richten wij ons eerst op de volwassenheid van de organisatie op onderstaande punten, die van groot belang zijn voor een succesvol traject.

 1. Wet- en regelgeving en privacy
 2. Standaardisatie van datadefinities en kwaliteit (master data management)
 3. HR-IT-landschap
 4. Support van topmanagement
 5. Skills en vaardigheden van HR-professionals

Op basis van deze analyse, gaan wij samen met de klant richting bepalen en een plan opstellen dat past bij de organisatie. Hierin leveren wij maatwerk, gezien iedere organisatie een ander start- en eindpunt voor ogen heeft.

Kortom: wij leveren end-to-endondersteuning bij het ontwikkelen en uitrollen van de people analytics-strategie.

Onze people analytics-diensten

 • People analytics-strategie en business case-bepaling
  Naast strategie helpen we de klant met het bepalen van de gewenste doelstellingen, de business case en een passende people analytics-aanpak. Hierin is het van groot belang dat de PA-strategie aansluit op de bestaande HR- én organisatiestrategie.
 • People analytics: ‘get the basics right’
  In de praktijk zien we bij veel van onze klanten dat de basis qua datadefinities, -kwaliteit en -governance nog niet op orde is. Dit is een vereiste voor een succesvol traject. Wij helpen onze klanten daarom ook graag om de basis op orde te krijgen.
 • People analytics technologieselectie
  Als onafhankelijke partij helpen wij klanten met het selecteren van de juiste tools die kunnen ondersteunen om de juiste inzichten uit de data te vergaren. En misschien nog wel belangrijker: we leren onze klanten hoe zij zelf deze tools optimaal kunnen gebruiken en verder ontwikkelen. Met eventueel workshops brengen wij samen met de organisatie de wensen en eisen in kaart, begeleiden we het keuzeproces en de implementatie.
 • People analytics-implementatie en -adoptie
  Onze ervaren consultants helpen de vooraf gedefinieerde strategie samen met de klant te implementeren. Wij zorgen ervoor dat de strategie succesvol landt in de organisatie. Hierbij hanteren wij een projectmatige aanpak, met veel aandacht voor communicatie en changemanagement. Onze ervaren projectmanagers en PMO’ers bewaken continu de voortgang op planning, budget en scope.
 • People analytics-vaardigheden van HR-professionals ontwikkelen
  In de adoptie van strategieën helpen wij klanten ook met het ontwikkelen van specifieke vaardigheden van HR-professionals, door middel van het verzorgen van diverse workshops en trainingen.

Waarom juist nú people analytics?

Waarom is juist nú het geschikte moment voor HR om te accelereren op dit gebied?

 • De benodigde technologie is beschikbaar op de markt (vaak weten organisaties alleen nog niet zo goed hoe deze te gebruiken);
 • Organisaties zitten op enorme stapels van data die veel waarde kunnen opleveren voor de organisatie door deze om te zetten in inzichten en acties;
 • Er is een grote externe vraag: bijvoorbeeld de uitdaging om talent aan te trekken en te behouden, wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van innovatie;
 • Ook intern is een grote vraag: HR moet zich in de juiste richting bewegen om zodoende besluitvorming te kunnen ondersteunen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden op het gebied van people analytics? Wij praten je graag bij over het brede spectrum van reporting tot aan analytics. Quintop helpt je graag met een plan op maat.