The utmost concentration during work

Privacyverklaring

Quintop HR Consultants helpt een breed scala aan bedrijven en overheidsinstellingen met (re)organiseren vanuit expertise in o.a. HRM. We doen dit met mensen die vanuit passie hun vak uitoefenen. Daarom leveren we bijzondere kwaliteit, altijd met een pragmatische aanpak. Quintop koppelt dus geschikte kandidaten aan organisaties die de expertise van deze mensen kunnen gebruiken. Om die verbinding te kunnen maken gebruiken we persoonsgegevens. Voornamelijk van (potentiële) kandidaten, maar ook van (potentiële) opdrachtgevers. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop Quintop van betrokkenen persoonsgegevens kan verzamelen:

  • Als bezoeker van quintop.nl kun je het gebruik van cookies accepteren. Het doel hiervan is om jouw bezoek zo prettig en vloeiend mogelijk te maken. Ook heb je als bezoeker van de website bijvoorbeeld de mogelijkheid om via de contactpagina jouw gegevens achter te laten, zodat Quintop binnen korte termijn contact met je opneemt. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijk contact met je te zoeken en te onderhouden.
  • Als (potentiële) kandidaat of – opdrachtgever kan het ook zijn dat je telefonisch of per email contact hebt met (een medewerker van) Quintop. In dat geval worden ook persoonsgegevens gebruikt. We doen dit om betrokkenen zo persoonlijk mogelijk te helpen en de juiste koppeling te maken tussen vraag van opdrachtgevers en aanbod van (HR-)professionals.

Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk en worden uitsluitend bewerkt door onze recruiter, het officemanagement en betrokken accountmanagers. De gegevens gebruiken we om jou zo goed en persoonlijk mogelijk van dienst te kunnen zijn. We slaan de gegevens op en gebruiken ze om met je in contact te komen. Wanneer je bijvoorbeeld een CV bij ons achterlaat, gebruiken we dit om een juiste match te vinden en te delen met relevante opdrachtgevers. Wanneer Quintop gegevens van je verzamelt zal altijd (mondeling of schriftelijk) jouw toestemming voor gebruik gevraagd worden.

De gegevens blijven in principe binnen de EU, maar kunnen ook gedeeld worden met internationale opdrachtgevers die buiten de EU actief zijn. In dat geval draagt Quintop bij aan een veilig verwerkingsproces.

Quintop maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering als het gaat om persoonsgegevens. Indien er persoonsgegevens worden gebruikt, zal besluitvorming altijd handmatig (dus niet geautomatiseerd) plaatsvinden.

Quintop kan gebruikmaken van openbare bronnen (zoals sociale media) om persoonsgegevens te achterhalen. In lijn met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kan elk individu dat ons persoonsgegevens verstrekt zich beroepen op de in de AVG beschreven rechten. Daaronder vallen onder andere het recht op dataportabiliteit, vergetelheid en inzage. Meer informatie hierover vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het is te allen tijde mogelijk om reeds gegeven toestemming(en) in te trekken, waarna Quintop de verstrekte gegevens direct zal verwijderen. Wanneer je als betrokkene een klacht wil indienen, kun je hiervoor contact opnemen via info@quintop.nl of 030-6704605 en/of de autoriteit persoonsgegevens. Quintop streeft ernaar om binnen twee weken te reageren op de klacht.

Als (potentiële) kandidaat ben je niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Dit kan echter wel tot gevolg hebben dat Quintop je minder goed van dienst kan zijn. We doen altijd ons uiterste best de veiligheid van verstrekte persoonsgegevens te waarborgen. En altijd zullen we strenge operationele procedures en passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang tot, overdracht of verandering van persoonsgegevens te voorkomen. We slaan de gegevens bijvoorbeeld op een interne, beperkt toegankelijke en goed beveiligde server op. De gegevens worden in de meeste gevallen echter over het internet geleverd. Het internet is nooit volledig veilig, en daarmee kan Quintop geen 100% veiligheid van persoonsgegevens garanderen. Om deze reden is iedere overdracht van persoonsgegevens op eigen risico. In de meeste gevallen bewaart Quintop de persoonsgegevens maximaal twee jaar. Bijvoorbeeld in het geval van een sollicitatieprocedure bewaren we de verstrekte gegevens, zoals een CV en contactgegevens, tot en met één maand na afloop van de sollicitatieprocedure. Indien de kandidaat toestemming geeft om bijvoorbeeld het CV langer te bewaren, bewaart Quintop deze gegevens voor maximaal twee jaar. Tot slot kan Quintop de privacyverklaring aanpassen. De laatste en meest actuele versie van de privacyverklaring staat altijd vermeld op quintop.nl.

Heb je na het doornemen van deze privacy statement nog vragen? Neem dan contact op met Quintop via info@quintop.nl of 030-6704605.

Vragen?