Procesoptimalisatie informatieanalyse

De CIO van Credit Exchange Groep, een FinTech onderneming, gaf aan dat de afdeling IT producten voor het nieuwe credit managementsysteem opleverde, die onvoldoende aansloten bij de wensen van de operationele afdelingen. Het voortraject van softwareontwikkeling, een fase van informatieanalyse, bleek een knelpunt dat onderbelicht en niet geformaliseerd was. Er was behoefte aan een informatieanalist om een brug te slaan tussen de Business en IT. In de loop der tijd bleek dat er naast informatieanalyse nog andere knelpunten waren. Namelijk een gebrek aan coördinatie, prioritering en adequate implementatie van de nieuwe software. Om die reden is de scope van het project een paar maanden later verbreed naar het gehele software ontwikkelingsproces, van idee naar implementatie.

Knelpunt op informatieanalyse

De afdeling IT producten leverde producten voor het nieuwe credit managementsysteem die onvoldoende aansloten bij de wensen van de operationele afdelingen. Zo was er behoefte aan een informatieanalist die een brug kon slaan tussen de Business en IT met als doel de juiste functionele vereisten op te stellen.

Rol van informatieanalist

Consultant Manon den Hertog startte als informatieanalist met als doel de communicatie tussen Business en IT te verbeteren bij het definiëren van de functionele eigenschappen van het nieuwe credit managementsysteem. Hiervoor heeft zij een visie opgesteld en ideeën van de verschillende stakeholders samengebracht in workflow diagrammen. Deze dienden als praatplaat en vastlegging van de functionele vereisten. Door het faciliteren van samenwerking en communicatie tussen business en IT, het ‘uitdagen’ van de verschillende stakeholders, het geven van context en fungeren als vraagbaak is continue afstemming tussen Business en IT ingericht. Hierdoor werd het voor IT mogelijk om producten te bouwen die beter aansloten bij de wensen van het bedrijf. Hierna was er voor elke sprint een heldere formulering van de vraag beschikbaar in de vorm van user stories (eenvoudige beschrijving van een behoefte van de eindgebruiker).

“Als informatieanalist was ik de spil tussen de business en IT.“

Scopeverbreding naar hele softwareontwikkelingsproces

In de loop der tijd bleken er ook nog andere verbetermogelijkheden te zijn. Zo kon bijvoorbeeld de coördinatie over het gehele proces beter. Consultant Madelon Snel creëerde allereerst inzicht in het onderhanden werk om vervolgens het gewenste proces uit te werken en in te richten. Vooral rollen en verantwoordelijkheden binnen het proces zijn verhelderd, waaronder:

  • De business analist bepaalt, samen met de opdrachtgever de prioritering van de te bouwen software en werkt hiervoor het ‘wat’, ‘ waarom’ en ‘waartoe’ uit.
  • De informatie analist beschrijft de vereisten en user stories.
  • Om zeker te stellen dat de software aansluit op de wensen van de business vindt er continu afstemming plaats met een team van materiedeskundigen.
  • Pas na een formeel akkoord is er een ‘hand over’ naar de volgende processtap en de business geeft formeel akkoord bij oplevering.
  • Strategische vraagstukken worden voorgelegd aan een stuurgroep.
  • De Sr. Projectmanager is procesregisseur, behoudt het overzicht en bewaakt de voortgang van de softwareontwikkeling.

Een sterke basis

Het softwareontwikkelingsproces is fundamenteel versterkt, rollen en verantwoordelijkheden binnen het proces zijn verduidelijkt en formele hand over momenten tussen de processtappen zijn ingericht. Hiermee kan de Credit Exchange Groep verder bouwen aan een modern en toekomstbestendig credit managementsysteem.

Ook hulp nodig bij jouw HR vraagstuk?
Neem contact met ons op
Vragen?