Efficiënte datamigratie bij de implementatie van een Personeels- en Salarissysteem

De afdeling HRM van ABVAKABO FNV, een vakbond met ruim 350.000 leden, startte eind 2008 met het implementeren van een nieuw personeelsinformatie- en salarisadministratiesysteem (PSA-systeem). Quintop heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Efficiënte datamigratie

Als onderdeel van de implementatie werden persoonlijke gegevens van alle medewerkers geautomatiseerd gevalideerd. De gecontroleerde en eventueel gecorrigeerde gegevens konden zo makkelijk in het nieuwe PSA-systeem worden geïmporteerd. Daarnaast zijn verschillende HR-regelingen onder de loep genomen. Gegevens zijn centraal gevalideerd en verrijkt door hetgeen vastgesteld in CAO, procedures en andere relevante bronnen. Ook gegevens die niet geregistreerd waren in het oude PSA-systeem zijn gevalideerd, verrijkt en geïmporteerd in het nieuwe PSA-systeem. Quintop heeft met de kennis van en ervaring met HR-systemen een belangrijke bijdrage geleverd aan een efficiënt verloop van de datamigratie.

Vervolgopdracht door succes

De succesvolle uitvoering van dit project leidde ertoe dat Quintop later een nog grotere opdracht werd gegund. Met meerdere Quintoppers werd dit keer de leiding en ondersteuning voor de inrichting en uitrol van een ESS/MSS-systeem geheel door Quintop georganiseerd. Dit systeem bouwde voort op het eerder geïmplementeerde PSA-systeem. Daarmee waren een paar maanden later alle persoonlijke administraties centraal geregeld in één systeem.

Hulp nodig?
Neem contact op
Vragen?