Echte (slow) change bij semi-overheid

Bij de Nationale Hypotheek Garantie was verandering nodig die echt zou beklijven. Verandering na verandering was hier op traditionele wijze aangepakt. Met veel moeite en grote programma’s. Steeds opnieuw resulteerde dit niet in het gewenste resultaat. En dus was het tijd voor een verfrissende aanpak bij verandering in het algemeen. Daar wist Quintop wel raad mee.

Slow change

Na een aantal sessies met de directie ontstond het idee om een ‘slow change’ programma te proberen. In samenwerking met verschillende medewerkersteams werden vervolgens zes basisprincipes benoemd, die als leidraad bij alle toekomstige vernieuwingen zouden worden gebruikt. Strategie, operational excellence, resultaatgericht werken en cultuur- en gedragsgerichte zaken werden hiermee concreet naar dagelijkse werkzaamheden vertaald. Dit keer geen grote, themagerichte aanpak, maar juist de vertaling maken naar dagelijks werk voor zowel management als medewerkers.

Beoordelingscyclus

Als leidend voorwerp is bijvoorbeeld de hernieuwing van de beoordelingscyclus gebruikt. Deze was toe aan vernieuwing. Door tijdens het ontwikkelen van de nieuwe cyclus de inrichtingsprincipes toe te passen, was de koppeling naar direct performance management (als onderdeel van resultaatgericht werken) direct gemaakt. Alle betrokkenen hadden daarmee gemakkelijk grip op wat de verandering concreet voor hun inhield. Deze verandering lukte in twee maanden, omdat de basisprincipes zo breed geaccepteerd waren en iedereen hiermee direct de impact op persoonlijk niveau kon bepalen.

Houvast voor de lange termijn

De nieuwe inrichtingsprincipes waren aangenomen voor minimaal anderhalf jaar. Daarmee had het slow change initiatief ook een duidelijk (mogelijk) eindpunt. Dat zorgde ervoor dat men niet moe werd van het initiatief, maar het juist onderschreef. De principes en het concept van slow change werden daarmee zo breed gedragen, dat op alle organisatieniveaus vernieuwing kleinschalig werd opgepakt. Met de principes als herkenbare kapstok. Iedereen in de organisatie zag niet alleen resultaat, maar kon zich er bijna altijd in herkennen.

Hulp nodig met jouw HR vraagstuk?
Neem contact met ons op
Vragen?