Digital HR transformation, a helping hand

Selectie en implementatie

HR-technologie voor medewerkerbetrokkenheidsonderzoek

Een wereldwijde organisatie in de financiële sector zocht ondersteuning bij het selecteren en implementeren van nieuwe HR-technologie voor onderzoeken naar de betrokkenheid van werknemers.

Probleemstelling

Het doel van deze organisatie is het creëren van een datagedreven cultuur en mensenstrategie. Dit vraagt om een leverancier waar HR-gegevens worden verzameld via het luisteren naar werknemers, die ook direct people trends kan voorspellen.

Het was belangrijk om samen te werken met een leverancier die schaalbaarheid mogelijk maakte en geavanceerde analyses kon uitvoeren op de verzamelde gegevens.

Uitdagingen

Enkele van de uitdagingen voor dit project waren strakke tijdschema’s om ervoor te zorgen dat de al geplande onderzoeken naar de betrokkenheid van werknemers door konden gaan. Daarnaast moest de nieuwe oplossing volledig voldoen aan de relevante risico- en veiligheidsnormen. Tot slot, moest het trainen van het team in het gebruik van de nieuwe tool gebeuren naast het uitvoeren van het business as usual.

De rol van Quintop

Dit vroeg om een specialist in digitale HR-transformatie. Quintop nam het voortouw in de zoektocht naar de juiste partner. Onze ervaren projectmanager verzamelde alle vereisten voor de nieuwe oplossing, waarbij meerdere aspecten aan bod kwamen, zoals zakelijke vereisten en vereisten op het gebied van gegevens privacy en IT-beveiliging. Om de juiste partner te selecteren voerde we een marktscan uit en werden leveranciers uitgenodigd om hun oplossingen te presenteren. Na een grondig selectieproces, waarbij elke oplossing werd beoordeeld en getoetst aan de eisen, werd de leverancier die het beste bij de organisatie bleek te passen gekozen. Daarna nam Quintop de leiding in de implementatie van het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.

Het resultaat

Na een effectieve selectie en implementatie, stelde het nieuw opgezette partnerschap tussen klant en leverancier de klant in staat om voortdurend werknemers gedreven inzichten te verwerven.

Heeft jouw bedrijf ook hulp nodig bij het selecteren van een nieuwe technologische oplossing?
Quintop heeft hierin een trackrecord en is expert op het gebied van Digitale HR Transformatie.
Neem contact met ons op
Vragen?