Begeleiding bij overplaatsing

Insourcing, werk & mens overbrengen van de ene naar de andere organisatie is soms complexer dan gedacht. Quintop hielp Quion, de grootste onafhankelijke third-party servicer van Nederland, hierbij. In dit traject hielp Quintop bij een groot aantal vraagstukken. Hoe om te gaan met de (selectie van) mensen en hoe maken we afspraken en nieuwe arbeidsvoorwaarden met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen waren twee voorbeelden. Een soepele overgang naar de nieuwe situatie voor medewerkers was het belangrijkste doel. En uit ervaring wisten we dat de juiste allround aanpak essentieel zou zijn voor het totale welslagen van dit traject.

Wat insourcing onder andere complex maakt is de plaatsing van mensen die allemaal een individuele context hebben. Daarom is het essentieel om een goed stappenplan op te stellen en dit af te stemmen met zowel in- als outsourcende partij. Wettelijke bepalingen zijn van grote invloed, maar ook de wensen van alle betrokkenen. Deze zaken zijn eerst geïnventariseerd. Hierna is op individueel niveau in kaart gebracht welke medewerker welk werk uitvoerde. Hiermee kon ingeschat worden welk werk en dus welke medewerker nodig was in de nieuwe situatie.

Arbeidsvoorwaarden

Daarnaast zijn arbeidsvoorwaarden in de oude – en nieuwe situatie naast elkaar gelegd, zodat duidelijk werd wat hieraan moest gebeuren. Dit is een nauwkeurig proces, waarin veelal kwalitatieve informatie is gekwantificeerd in een nieuw rekenmodel. Dit leverde veel inzicht op in huidige kosten, en maakte bovendien inzichtelijk welke kosten zouden ontstaan bij aanpassing van arbeidsvoorwaarden. Deze tijdrovende processtap was niet alleen een zeer belangrijk element in het verwachtingsmanagement voor alle betrokkenen, maar bleek ook zeer nuttig in de onderhandelingen met de vakbonden.

Culturen samenbrengen

Het welzijn van medewerkers in hun nieuwe situatie kreeg veel aandacht in dit proces. Het doel was om iedereen onderdeel van de organisatie en gewaardeerd te voelen, en daarnaast direct mee te laten draaien in de dagelijkse gang van zaken. Hiervoor heeft Quintop een passend verander- & onboardingsprogramma opgezet. Een centraal onderdeel hiervan waren workshops waarin samen met medewerkers is gekeken naar de overeenkomsten en verschillen in culturen, kernwaarden en communicatie. De open dialoog die in deze fase ontstond bood alle medewerkers veel vertrouwen in de verandering.

Communicatie voor succes

Gedurende het gehele traject verliep de samenwerking met de HR-afdeling soepel. Samen met hen zorgden we voor consistente en frequente communicatie. Bovendien waren alle medewerkers altijd welkom met hun zorgen en vragen. Quintop verzorgde daarbij verschillende interventies die goede begeleiding van de verandering garandeerden. De open dialoog tussen betrokkenen gaande houden was de sleutel tot succes. Dit bracht de verschillende partijen en hun wensen almaar dichter bij elkaar. De allround betrokkenheid en aanpak van Quintop zorgde ook hier voor een succesvolle afronding.

Hulp nodig?
Neem contact op
Vragen?