Reorganisatie advies en ondersteuning

Quintop levert snel en gedegen reorganisatie advies. Gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring. Zo kunnen we jouw organisatie helpen de juiste stappen te zetten met oog voor de mensen waar het over gaat.

Reorganisatie advies en projectbegeleiding

Quintop is een ervaren reorganisatie adviesbureau. Wij hebben veel organisaties succesvol begeleid bij alle stappen in een reorganisatie traject. Van projectopzet tot employability of ‘van-werk-naar-werk’ ondersteuning. Van projectmanagement tot het opzetten van een sociaal plan. Daarbij ondersteunen we bij de transitie of begeleiden we jouw medewerkers in de vaak moeilijke tijden. Zo hebben we ABN AMRO en Fortis begeleid , maar ook hebben we Verkade geholpen bij hun reorganisatie, zowel bij de opzet als bij de uitvoering. Lees hieronder over het succes van deze reorganisatie.

Succesvolle reorganisatie bij Koninklijke Verkade

Waardevolle ervaring

  • Door enerzijds onze ‘technische’ expertise van reorganisaties en
  • anderzijds onze projectmanagement ervaring en
  • change capaciteiten ondersteunen we organisaties krachtig bij alle reorganisatie vraagstukken.

Door onze praktijk ervaring, maar ook door alle aanwezige kennis die we in huis hebben kunnen we je snel en gedegen helpen.

Sociaal plan & reorganisatie advies

Wij helpen u bij het snel en goed – al dan niet in co-creatie met OR of vakbonden – opstellen van een Sociaal Plan. Bij organisatieveranderingen die gevolgen hebben voor medewerkers en voor de medewerkers negatief uitpakken – zoals bij reorganisaties vaak het geval is – is de vraag van belang of er iets geregeld moet worden. Het is dus dan van belang om te bepalen wat de norm is om iets ‘negatief’ te vinden. In een sociaal plan ligt vervolgens vast wat die norm is. En vanaf welk moment de gevolgen zo negatief zijn dat maatregelen nodig zijn. Dit impliceert ook dat je het (met de OR of met vakbonden) hebt over die normen en dat die onderhandelbaar zijn. Een sociaal plan bevat ook vaak spelregels over hoe om te gaan met veranderingen.